5 Günlük Stok Hareket Raporu

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Örnekler >

5 Günlük Stok Hareket Raporu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Örneğimizdeki amaç 5 günde bir "Son 5 günün stok hareketlerini raporlayıp e-posta ile bilgilendirmek" olsun. Bunun için Crystal Rapor kullanacağız. Örneğimizde kullanacağımız raporumuzun iki parametresi var birisi "başlangıç tarihi" diğeri ise "bitiş tarihi". Crystal rapor parametrelerinde Olayın Çalışma zamanını parametre olarak gönderebiliyoruz. başlangıç tarihini bu şekilde rapora göndereceğiz. Fakat 5 gün öncesinin zamanını bu şekilde gönderemeyiz.  Bu yüzden bu değeri koşul da oluşturup Crystal raporu parametresi olarak Olay Kaynağı seçeceğiz.

Olayın çalışma zamanını 5 gün arayla gerçekleşecek şekilde ayarlayacağız. Koşul satırına aşağıdaki SQL'i girerek her seferinde 1 satırlık kayıt oluşmasını sağlayacağız.

 

select DATEADD(day,-100,Getdate()) StartDate, GetDate() Today

 

Olay tanımının oluşturulduğu görüntü kaydı: