MS Access ile Veri Okuma / Yazma

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Faydalı Bilgiler > SQL Linked Server ile Veri Okuma/Yazma >

MS Access ile Veri Okuma / Yazma

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Microsoft Access dosyalarını(mdb) Linked Server ile kullanmak için Veri tabanına sa (System Administrator) ile bağlantı kurulmalıdır. Ekranın Object Explorer penceresinden Server Objects  üzerindeyken sağ tuşa basılır ve beliren menüden New Arrow_rLinked Server seçeneği seçilir.

Linked Server Oluşturma

Linked Server Oluşturma

Açılan pencerede bağlantı için ayarlamalar yapılmalıdır.

Access Linked Server ayarları

Access-Linked Server ayarları

Pencere OK düğmesine basılarak kapatıldıktan sonra Object Explorer Arrow_r Linked Server altında oluşturulan bağlantı görülebilir. Bağlantı açıldığında tablo isimleri de görülebilmektedir.

 

 

Oluşturulan Linked Server

Oluşturulan Linked Server

 

tog_minusLinked Server için Select sorgusu koşma

 

İki farklı yöntem kullanılabilir. Bu yöntemlerden birincisi OpenQuery kullanarak çalıştırma, diğer ise 4 parçalı sorgu oluşturmadır.

 

tog_minus_sev2OpenQuery kullanarak Select sorgusu hazırlama

Örneğin Categories tablosunun verilerini almak için :

select * from OpenQuery([NORTHWIND],'select * from [Categories]')

sorgusu çalıştırılabilir.

 

tog_minus_sev24 parçalı sorgu hazırlama

OpenQuery için verilen örneğin 4 parçalı hali:

select * from NORTHWIND...Categories

şeklindedir.

 

 

tog_minusLinked Server için Update sorgusu koşma

 

tog_minus_sev2OpenQuery kullanarak Update sorgusu hazırlama


Örneğin Categories tablosunda CategoryId si 11 olan satırın CategoryName alanını 'Bla' diye değiştirelim.

 

update OpenQuery([NORTHWIND],'select * from[Categories]')

set CategoryName ='Bla' where CategoryId=11

sorgusu çalıştırılabilir.

 

tog_minus_sev24 parçalı sorgu hazırlama

OpenQuery için verilen örneğin 4 parçalı hali:

update [NORTHWIND]...[Categories] set CategoryName ='Bla' where CategoryId=11

şeklindedir.

 

 

 

tog_minusLinked Server için Insert sorgusu koşma

 

tog_minus_sev2OpenQuery kullanarak Update sorgusu hazırlama

Örneğin Categories tablosuna yeni bir satır ekleyelim.

 

insert openquery(NORTHWIND,'select* from Categories')(CategoryName,[Description])

values('Kategori','Deneme içindir')

sorgusu çalıştırılabilir.

 

tog_minus_sev24 parçalı sorgu hazırlama

OpenQuery için verilen örneğin 4 parçalı hali:

insert into NORTHWIND...Categories(CategoryName,[Description])

values('Kategori','Deneme içindir')

şeklindedir.

 

 

 

tog_minusLinked Server için Delete sorgusu koşma

 

tog_minus_sev2OpenQuery

Örneğin Categories tablosundan CategoryName alanı 'Kategori' olan satırları silelim

 

delete openquery(NORTHWIND,'select* from Categories')where CategoryName = 'Kategori'

sorgusu çalıştırılabilir.

 

tog_minus_sev24 parçalı sorgu hazırlama

OpenQuery için verilen örneğin 4 parçalı hali:

delete from NORTHWIND...Categories where CategoryName = 'Kategori'

şeklindedir.

 

 

tog_minusOlay Yönetiminde Linked Server Kullanımı

 

Olay Yönetiminde Linked Server kullanımının herhangi bir MS-SQL veya Oracle kullanmaktan farklı değildir. Bağlantı aynı şekilde oluşturulmaktadır. Örnek veritabanındaki Kategoriye göre satışları e-posta ile gönderen olay tanımının vidyosunu izleyebilirsiniz.

 

tipbulb Northwind Traders Veri Tabanı

Örneklerde kullanılan Veri Tabanını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=19704