Alış Faturası

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri > Reeskont >

Alış Faturası

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Gusto ERP yazılımında alınan çek, alacak senedi reeskont hesaplama ekranına aşağıdaki Şekil-1 deki menüden, verilen çek ve borç senedi reeskont hesaplama ekranına ise Şekil -2 deki menüden ulaşılır.

exp_collapse

Şekil-1:  Alınan çek, alacak senedi reeskont hesaplama ekranı menüsü.

 

exp_collapse

Şekil-2:  Verilen çek, borç senedi reeskont hesaplama ekranı menüsü.

 

Çek Senet Kasasından reeskont muhasebe kodlarının seçilmesi

Alınan çek, alacak senedi, verilen çek veya borç senedi reeskontunun VUK’a ve TFRS’ye göre hesaplanması ve muhasebeleştirilebilmesi için, çek senet kasasından reeskontu hesaplanan ve muhasebeye kaydedilecek belgenin (alınan çek, alacak senedi, verilen çek veya borç senedi) kasa kodunun aşağıdaki Şekil-3 deki gibi reeskont hesabı, reeskont faiz  gider hesabı ve reeskont faiz  gelir hesabı seçilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil-3: Çek senet kasasında reeskont hesabı, reeskont gelir hesabı veya reeskont gider hesaplarının muhasebe kodlarının seçilmesi.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil-4: Alınan çek, alacak senedi reeskont hesaplama ve muhasebeleştirme ekranı.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil-5: Verilen çek, borç senedi reeskont hesaplama ve muhasebeleştirme ekranı.

exp_collapse

 

clip0012

Şekil-6: Reeskont hesaplama kriterleri

 

1- Reeskont faiz oranı: Belge için tanımlanan genel faiz oranıdır.  Bu oran belirtilmemişse değerleme gününde geçerli Merkez Bankası İskonto esas alınır. (Kısa vadeli avanslara uygulanan)
Kullanıcı bu oranı “Faiz Oranı”  alanından “Elle Girisin” seçerek istediği oranı yazabilir.
 

2- Reeskont Durumu: Listelenen çek senet belgelerinden daha önce reeskontu hesaplanan ve kaydedilenlerin listeye gelmesi veya gelmemesi için filtreleme yapmamızı sağlar.
 

3- Muhasebeye Kayıtlı: Listelenen çek senet belgelerinden daha önce reeskontu hesaplanmış ve muhasebeye kaydedilmiş kayıtların listeye gelmesi veya gelmemesi için filtreleme yapmamızı sağlar.
 

4-Reeskont Dönemi: Reeskont hesaplama işlemlerinde kullanıcı giriş yapılan firmaya özgü reeskont dönemli tanımlayarak reeskont kayıtlarını döneme göre gruplayabilir.
 

5-Reeskont Tarihi: Reeskont hesaplama işlemlerinde reeskontun tarihini bu alana göre girebiliriz.
 

6-Tarih Aralığı: listesind çek veya senetin alınış tarihlerine göre listelenecek kayıtların filtrelenmesini sağlar.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 7: Alınan çek, alacak senetleri belgeleri için reeskont hesaplama listesi.
 

Sil: “X” sil butonu tıklandığında seçili belge için reeskont kaydı varsa siler. Reeskont kaydını silmeden önce muhasebe kaydı varsa muhasebeden çözülmesi gerekir. Muhasebe kaydı olan kayıt silinmek istendiği zaman kullanıcıya uyarı mesajı vererek bu işleme izin vermez.
 

Senet Çek Türü: Listelenen belgenin türünü belirtir. Alınan çek, alacak senedi, verilen çek, borç senedi  gibi.
 

Seri: Belgenin seri bilgisidir.

Seri-No: Belgenin numarasıdır.

Alınış/Veriliş Tarihi: Belge alınan çek veya alacak senediyse alınış tarihini temsil eder. Verilen çek veya borç senediyse de veriliş tarihini temsil eder.
 

Cari Kodu/Cari Adı: Belge müşteri/satıcı bilgisidir.
 

Vade Tarihi: Cek veya senedin vade tarihidir.

 

Tutar: Cek veya senedin tutarıdır.

 

Belge Son Durumu: Belgeye yapılan son hareket durumudur.

 

Reeskont Tarihindeki Durumu: Reeskon tarihinden önceki belgenin hareket durumudur.

 

En Son  Reeskont Hesaplama Tarihi: Belgenin reeskont kaydındaki en son yapılan reeskont hesaplama tarihidir. Kayıtlı değilse alınış  veya veriliş tarihi kullanılmaktadır.
 

Reeskont Tarihi : Reeskont kaydedildiğinde filtreleme alanından seçilen reeskont tarih değeridir.
Gün Sayısı : Belgenin alındığı veya verildiği günden belgenin vade yapılacak reeskont tarihine kadar geçen gün sayısıdır.
 

Reeskont Tutarı(VUK) :  VUK’a göre hesaplanan reeskont tutarıdır.
 

Reeskont Tutarı(TFRS) : TFRS’ye göre hesaplanan reeskont tutarıdır.
 

Fark : TFRS düzeltme fişine esas Reeskont Tutarı(VUK) ve Reeskont Tutarı(TFRS) arasındaki farktır.
 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

TFRS kapsamında hesaplanan deger, eger VUK’ a göre hesaplanan degerden daha düsükse yukarıda kayıt atılarak, aradaki fark düzeltme kesilir. Eger VUK’ a göre hesaplanan deger daha yüksekse bu seferde aradaki fark kadar miktarda yukarıdaki kaydın tersi kayıt atılarak düzeltme kesilir.

VUK Muh. Durumu: Reeskontu hesaplanan kayıt VUK’a göre muhasebeleştirildiyse bu alan seçili gelir.

 

UFTS Muh. Durumu: Reeskontu hesaplanan kayıt farkı(VUK- TFRS)  düzeltme olarak muhasebeleştirildiyse bu alan seçili gelir.

 

Listeden seçilen belge muhasebeye kayıtlıysa aşağıdaki Şekil-8 deki gibi Fiş serisi ve numarası görünmektedir. Bu kaydın VUK için muhasebeleştirmesi mevcut olup. TFRS için muhasebe kaydı bulunmamaktadır.

clip0015

Şekil-8: Reeskont kaydetme ve muhasebeleştirme butonları.

clip0016

Şekil-9: Listeden seçilen kayıt için reeskont hesaplanmamış ve kaydedilmemişse kaydet butonları bu şekilde görünür.

 

Listeden seçilen belgeyi muhasebeye kaydetme ve muhasebesini çözmek için aşağıdaki Şekil-10,
Şekil-11 ve Şekil-12 daki adımlar uygulanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Şekil-10: Muhasebeleştirme butonu tıklandığında yevmiye fişi kaydetme ekranı.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Şekil-11: Şekil-10 daki “Yeni Bir Yevmiye Fişi Oluştur” butonu tıklandığında açılan alınan çek ve alacak senedi belgeleri için yevmiye fişi bilgilerinin olduğu ekran.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil-12: Şekil-10 daki “Yeni Bir Yevmiye Fişi Oluştur” butonu tıklandığında açılan verilen çek ve borç senedi belgeleri için yevmiye fişi bilgilerinin olduğu ekran.

clip0020

Şekil-13: Muhasebeye kaydedilmiş belgenin muhasebe kaydını çözme.

 

Reeskont kayıtlarını dönemsel tutmak için Şekil-14 deki gibi dönem ekleme silme ve düzeltme yapılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil-14: Reeskont dönem ekleme, düzeltme ve silme ekranı