Alıcı ve Satıcı Kartı e-İrsaliye Yenilikleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-İrsaliye > e-İrsaliye Tanımlamaları >

Alıcı ve Satıcı Kartı e-İrsaliye Yenilikleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

E-İrsaliye Temel Kullanıcısı’ seçimi yapılmış ise alıcı/satıcı kartındaki aşağıdaki alanların uygun veriler ile doldurulması zorunludur.

 

İlçe/Semt/Mahalle: İlçe bilgisinin belirtilmesi zorunludur.

Ülke: Ülke bilgisinin belirtilmesi zorunludur.

Şehir: Şehir bilgisinin belirtilmesi zorunludur.

Vergi Dairesi: Vergi dairesinin belirtilmesi zorunludur.

Vergi Numarası: Vergi numarasının belirtilmesi zorunludur.

 

Cari Kartı Ekran Görüntüsü
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

Çıkış İrsaliyelerindeki Yenilikler

 

clip0057

 

Ek olarak, İrsaliye’ ye durumu bilgisi eklenmiş olup, mevcut durum seçenekleri aşağıdaki gibidir.

e-İrsaliye  Kapsamında Değil: E-İsraliye Kullanıcısı olmayan bir cari için irsaliye kaydı oluşturuluyor ise irsaliyenin durumu alanında bu ifade görüntülenir.

e-İrsaliye Kapsamında: E-İrsaliye Kullanıcısı olan bir cari için İrsaliye kaydı oluşturuluyor ise İrsaliyenin durumu alanında bu ifade görüntülenir.

 •

e-İrsaliye  İçin Hazır: Oluşturulan irsaliye “E-İrsaliye’ye Aktar” butonuna basılarak Likom e-İrsaliye Yazılımı’na aktarılmış ise irsaliyenin durumu alanında bu ifade görüntülenir. (Bu durumdaki irsaliyeler Likom e-irsaliye Yazılımı ‘Gönderilecek Sevk İrsaliyeleriı’/ ‘Gönderilecek İade İrsaliyeleri’ listesinde görüntülenir.)

 •

e-İrsaliye  UBL Oluşturma Hatası: “e-İrsaliye’ ye Aktar” butonuna basılarak Likom e-İrsaliye Yazılımı’na aktarıldıktan sonra e-İrsaliye oluşturma işlemi sırasında UBL alanlarına ait verilerde herhangi bir sorun oluşmuş ise irsaliyenin durumu alanında bu ifade görüntülenir.

e- İrsaliye UBL Oluşturuldu: “e- İrsaliye’ ye Aktar” butonuna basılarak Likom e-İrsaliye Yazılımı’na aktarıldıktan sonra e-İrsaliye oluşturma işlemi başarılı bir şekilde tamamlanmış ise irsaliyenin durumu alanında bu ifade görüntülenir.

 •

e-İrsaliye  İmzalandı: e-İrsaliye’ si oluşturulmuş olan irsaliye, Mali Mühür kullanılarak başarılı bir şekilde imzalanmış ise irsaliyenin durumu alanında bu ifade görüntülenir.

 •

e- İrsaliye  Gönderilmek Üzere Paketlendi: İmzalanan e-İrsaliye Gelir İdaresi Başkanlığı e-İrsaliye Portalı’na gönderilmek üzere paketlenmiş ise irsaliyenin durumu alanında bu ifade görüntülenir.

 •

e-İrsaliye Gönderildi: Gönderilmek üzere paketlenen e-İrsaliye, Gelir İdaresi Başkanlığı e-İrsaliye Portalı’na yüklendikten sonra, Gelir İdaresi Başkanlığı e-İrsaliye Portalı üzerinden başarılı bir şekilde alıcıya ulaştırılmış ise irsaliyenin durumu alanında bu ifade görüntülenir. İrsaliyenin durumunun ‘e-İrsaliye Gönderildi’ olarak güncellenebilmesi için, durumu güncellenmek istenen irsaliye Likom e-İrsaliye Yazılımı ‘Gönderilecek Paket Listesi’nden seçildikten sonra “Gönderildi Durumuna Al” butonuna basılması gerekmektedir. Bu durum yalnızca ticari fatura senaryoları için geçerlidir.

 •

e-İrsaliye  GIB’e Gönderimde Hata: Gönderilmek üzere paketlenen e-İrsaliye’nin, Gelir İdaresi Başkanlığı e-İrsaliye Portalı’na yüklenmesi esnasında bir hata ile karşılaşılmış ise irsaliyenin durumu alanında bu ifade görüntülenir.

 •

e-İrsaliye Yanıt Alındı: Gelir İdaresi Başkanlığı e-İrsaliye Portalı üzerinden başarılı bir şekilde mükellefe ulaştırılmış olan e-İrsaliye, alıcı tarafından kabul edilmiş ise İrsaliyenin durumu alanında bu ifade görüntülenir.

 •

e-İrsaliye Yanıt Bekliyor: Gelir İdaresi Başkanlığı e-İrsaliye Portalı üzerinden alıcı tarafından hanüz bir yanıt alınmamış ise İrsaliyenin durumu alanında bu ifade görüntülenir.

 

 

clip0058

 

Durumu ‘e-İrsaliye İçin Hazır’ olarak güncellenen satış/alış iade faturası Likom e-İrsaliye Yazılımında ‘Gönderilecek Satış Faturaları’/ ‘Gönderilecek İade Faturaları’ listesinde görüntülenebilir.

 

clip0059

 

e-İrsaliyeleştirme işlemi tamamlanmış ve durumu ‘e-İrsaliye İçin Hazır’ olarak güncellenmiş olan satış/alış iade İrsaliyeleri üzerinde herhangi bir değişiklik yapılabilmesi için sırası ile aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir.

 1.

Fatura türüne göre Likom e-İrsaliye Yazılımı ‘Gönderilecek Sevk İrsaliyeleri’  ya da ‘Gönderilecek İade İrsaliyeleri’ listesinde yer alan üzerinde değişiklik yapılmak istenilen İrsaliye seçilerek ekranda yer alan Sil” butonuna basılır.

2.

Silme işlemi tamamlandıktan sonra bahsi geçen fatura ‘Gönderilecek Sevk İrsaliyeleri’  ya da ‘Gönderilecek İade İrsaliyeleri’ listesinde yer almayacak ve böylece Gusto’da belge üzerinde değişiklik yapılabilecektir.