Alınan Çek / Alacak Senedi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri > Reeskont >

Alınan Çek / Alacak Senedi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Gusto ERP yazılımında, alınan Çek / alacak Senedi reeskont hesaplama ekranına Finans Tahsilat > Reeskont > Alınan Çek / Senet Reeskont Hesaplama menüsünden ulaşılır. exp_collapse

 

Reeskont hesaplama penceresini açtığınızda karşınıza aşağıdaki ekran görnütüsüne ait pencere açılacaktır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusBaşlık Bilgileri

 

ReeskontBaslik

 

Reeskont faiz oranı: Belge için tanımlanan genel faiz oranıdır.  Bu oran belirtilmemişse değerleme gününde geçerli Merkez Bankası İskonto esas alınır. (Kısa vadeli avanslara uygulanan)

Kullanıcı bu oranı “Faiz Oranı”  alanından “Elle Girisin” seçerek istediği oranı yazabilir.

 

Reeskont Durumu: Listelenen çek senet belgelerinden daha önce reeskontu hesaplanan ve kaydedilenlerin listeye gelmesi veya gelmemesi için filtreleme yapmamızı sağlar.

 

Muhasebeye Kayıtlı: Listelenen çek senet belgelerinden daha önce reeskontu hesaplanmış ve muhasebeye kaydedilmiş kayıtların listeye gelmesi veya gelmemesi için filtreleme yapmamızı sağlar.

 

Reeskont Dönemi: Reeskont hesaplama işlemlerinde kullanıcı giriş yapılan firmaya özgü reeskont dönemli tanımlayarak reeskont kayıtlarını döneme göre gruplayabilir.

 

Reeskont Tarihi: Reeskont hesaplama işlemlerinde reeskontun tarihini bu alana göre girebiliriz.

 

Tarih Aralığı: listesind çek veya senetin alınış tarihlerine göre listelenecek kayıtların filtrelenmesini sağlar.

 

tog_minusSatır Bilgileri

 

ReeskontSatir

 

Sil: “X” sil butonu tıklandığında seçili belge için reeskont kaydı varsa siler. Reeskont kaydını silmeden önce muhasebe kaydı varsa muhasebeden çözülmesi gerekir. Muhasebe kaydı olan kayıt silinmek istendiği zaman kullanıcıya uyarı mesajı vererek bu işleme izin vermez.

 

Senet Çek Türü: Listelenen belgenin türünü belirtir. Alınan çek, alacak senedi, verilen çek, borç senedi  gibi.

 

Seri: Belgenin seri bilgisidir.

 

Seri-No: Belgenin numarasıdır.

 

Alınış/Veriliş Tarihi: Belge alınan çek veya alacak senediyse alınış tarihini temsil eder. Verilen çek veya borç senediyse de veriliş tarihini temsil eder.

 

Cari Kodu/Cari Adı: Belge müşteri/satıcı bilgisidir.

 

Vade Tarihi: Cek veya senedin vade tarihidir.

 

Tutar: Cek veya senedin tutarıdır.

 

Belge Son Durumu: Belgeye yapılan son hareket durumudur.

 

Reeskont Tarihindeki Durumu: Reeskon tarihinden önceki belgenin hareket durumudur.

 

En Son  Reeskont Hesaplama Tarihi: Belgenin reeskont kaydındaki en son yapılan reeskont hesaplama tarihidir. Kayıtlı değilse alınış  veya veriliş tarihi kullanılmaktadır.

 

Reeskont Tarihi : Reeskont kaydedildiğinde filtreleme alanından seçilen reeskont tarih değeridir.

 

Gün Sayısı : Belgenin alındığı veya verildiği günden belgenin vade yapılacak reeskont tarihine kadar geçen gün sayısıdır.

 

Reeskont Tutarı(VUK) :  VUK’a göre hesaplanan reeskont tutarıdır.

 

Reeskont Tutarı(TFRS) : TFRS’ye göre hesaplanan reeskont tutarıdır.

 

Fark : TFRS düzeltme fişine esas Reeskont Tutarı(VUK) ve Reeskont Tutarı(TFRS) arasındaki farktır.

 

VUK Muh. Durumu: Reeskontu hesaplanan kayıt VUK’a göre muhasebeleştirildiyse bu işaretli gözükmektedir.

 

UFTS Muh. Durumu: Reeskontu hesaplanan kayıt farkı (VUK- TFRS)  düzeltme olarak muhasebeleştirildiyse bu işaretli gözükmektedir.

 

 

 

 

  A_info_128

 

TFRS kapsamında hesaplanan deger, eger VUK’ a göre hesaplanan degerden daha düsükse yukarıda kayıt atılarak, aradaki fark düzeltme kesilir.

 

Eger VUK’ a göre hesaplanan deger daha yüksekse bu seferde aradaki fark kadar miktarda yukarıdaki kaydın tersi kayıt atılarak düzeltme kesilir.

 

 

 

tog_minusÇek Senet Kasasından reeskont muhasebe kodlarının seçilmesi

 

Alınan çek, alacak senedi, verilen çek veya borç senedi reeskontunun VUK’a ve TFRS’ye göre hesaplanması ve muhasebeleştirilebilmesi için, çek senet kasasından reeskontu hesaplanan ve muhasebeye kaydedilecek belgenin (alınan çek, alacak senedi, verilen çek veya borç senedi) kasa kodunun reeskont hesabı, reeskont faiz  gider hesabı ve reeskont faiz  gelir hesabı seçilir.

 

Çek senet kasaları ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

tog_minusReeskont Hareketlerinin Muhasebeye Kaydı

 

Listeden seçilen belge muhasebeye kayıtlıysa aşağıdaki ilk ekran görüntüsündeki gibi Fiş serisi ve numarası görünmektedir.

 

Bu kaydın VUK için muhasebeleştirmesi mevcut olup. TFRS için muhasebe kaydı bulunmamaktadır.

 

Reeskont kaydetme ve muhasebeleştirme butonları.

 

clip1987

 

Listeden seçilen kayıt için reeskont hesaplanmamış ve kaydedilmemişse kaydet butonları bu şekilde görünür.

 

clip1988

 

Listeden seçilen belgeyi muhasebeye kaydetme ve muhasebesini çözmek için aşağıdaki adımlar uygulanır.

 

1- Muhasebeleştirme butonu tıklandığında yevmiye fişi kaydetme ekranı.

 

clip1989

 

2- “Yeni Bir Yevmiye Fişi Oluştur” butonu tıklandığında açılan alınan çek ve alacak senedi belgeleri için yevmiye fişi bilgilerinin olduğu ekran.

 

clip1990

 

3- “Yeni Bir Yevmiye Fişi Oluştur” butonu tıklandığında açılan verilen çek ve borç senedi belgeleri için yevmiye fişi bilgilerinin olduğu ekran.

 

clip1991

 

4- Muhasebeye kaydedilmiş belgenin muhasebe kaydını çözme.

 

clip1992