Ayarlar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar >

Ayarlar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tüm tanımların kaydedildiği veri tabanı bağlantı bilgisi, lisans yöneticisi bağlantı bilgisi ve e-posta gönderiminde kullanılacak SMTP bilgileri sistem ayarları olarak değerlendirilmektedir.  Bu bölümde sistem ayarlarının nasıl belirleneceği anlatılacaktır.

 

prod_tipSMTP Ayarları Konuya git.


E-posta eylemlerinin e-posta gönderimi yapmak için SMTP kullanarak iletişime geçeceği sunucu bilgilerinin bildirildiği ekranda SMTP ile ilgili genel bilgiler de bulunmaktadır.

Exchange sunucularının SMTP bilgileri

Gmail SMTP bilgileri

Yahoo SMTP bilgileri

 

Bağlantı Bilgileri Konuya git.


Tanımların kaydedileceği veri tabanı bağlantısı ve lisans yöneticisinin çalıştığı bilgisayarın ağ kimlik bilgisinin nasıl belirleneceği anlatılacaktır.

 

Ayarların Kaydı


Sistem ayarlarının kaydı Olay Yönetimi 'nin kurulu olduğu dizinde config.xml dosyasında tutulmaktadır. SMTP ve veri tabanı bağlantı bilgilerinde bulunan kullanıcının şifre bilgileri şifrelenerek kaydedilmektedir. Ayarlarda değişiklik yapmak arayüz uygulamasının kullanılması önerilse de bu dosya da düzenlenebilir. Dosyanın organizasyonu aşağıdaki gibidir.

<?xml version="1.0"?>

<Configurations xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<SmtpmChanged>false</SmtpmChanged>

<_LMInfo>

  <Port>9898</Port>

  <ServerId>LMTest</ServerId>

</_LMInfo>

<Encrypted>false</Encrypted>

<EnableLogging>true</EnableLogging>

<Theme>Blue</Theme>

<UserId>0</UserId>

<ConnectionInfo>

  <Id>0</Id>

  <ConnectionName>Sistem VT</ConnectionName>

  <ServerName>testServer</ServerName>

  <DataBaseName>Gusto</DataBaseName>

  <UserName>Gusto</UserName>

  <EncrypedPassword>zvwS5TwFxRy+CuHTXjAY7w==</EncrypedPassword>

  <DbType>SQL</DbType>

</ConnectionInfo>

<SmtpSettings>

  <SmtpServer />

  <SmtpPort>0</SmtpPort>

  <SSL>false</SSL>

  <UserName />

  <EncryptedPassword>dumPWev53hJPQ+lQOTnJwQ==</EncryptedPassword>

  <SPA>false</SPA>

</SmtpSettings>

<CustomEmailPath>C:\Users\fuatb\AppData\Local\Likom\Gusto Olay Yönetimi\2.0.0.6\HTMLS</CustomEmailPath>

<LogMailSettings>

  <LastIndex>0</LastIndex>

  <Enabled>false</Enabled>

  <ScheduleId>0</ScheduleId>

  <FromId>0</FromId>

  <LogType>General</LogType>

  <InfoTypes>None</InfoTypes>

  <ParameterIndexRowid>0</ParameterIndexRowid>

</LogMailSettings>

<LMInfo>

  <Port>0</Port>

  <ServerId>0</ServerId>

</LMInfo>

</Configurations>