Adat Hesaplama

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Borç Alacak Eşleme >

Adat Hesaplama

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımında Adat hesabı yapılabilmesi için Bütçe/Gelir Gider modülünden Borç/Alacak eşleme kısmında bulunan Adat Hesaplama simgesine tıklanması gerekir.

exp_collapse

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusAdat Hesaplama Başlık Bilgileri

BA12

Cari Kodu: Adat hesaplaması yapılmak istenen Cari kartının kodunun seçildiği alandır.

Cari Adı: Seçilen Cari koduna karşılık gelen cari adı alanıdır. Cari kodu seçildikten sonra kendisi otomatik olarak dolar.

İstenilen cari seçildikten sonra yanında bulunan >> simgesine tıklanarak sonraki aşamalara geçilebilir.

Hareket Detayı Kodu: Tanımlanmış bir hareket detayı var ise ve belirtikmek isteniyorsa doldurulması gerekir. Hareket detayına karşılık gelen kod seçimi yapılır.

Hareket Detayı Adı: Seçilen Hareket detayı koduna karşılık gelen hareket detayı adıdır. Kod seçiminden sonra otomatik olarak gelir.

Toplam: Bu bölümde seçilen carinin Toplam borcu ve alacağı gösterilir.

 

tog_minusBorç Adat ve Vade Farkı Hesaplama Alanı

BA13

 

Ortalama Vade ve Adatın, borç ve alacak şeklinde gösterildiği bölümdür ve satırlarda seçilen hareketlere göre otomatik olarak gelir.

Bu ekranda Kontrol tarihi ve opsiyon süre dışındaki alanlar otomatik olarak seçilen hareketlere göre gelir. Kontrol tarihi ve opsiyon süre karar verildikten sonra Tekrar Hesapla simgesi ile Vade farkı tekrar hesaplanabilir.

Eşlenmiş Borç Adat simgesi ile Adat hesap izleme ekranı açılır ve bu ekrandan eşleşmiş adatlar, ortalama vade ve vade farkı görülebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusArama Kriterleri

BA15

Tarih: Carinin hareket listesinde hareketlerin tarih aralığı için girilir. İstenirse hemen yanındaki sürgü ile de dönem belirlenebilir. Satırlarda bu tarihler aralığındaki hareketler gösterilir.

 

Yenile simgesinin yanındaki düğme ise gösterilecek hareketlerin durumunu belirtir. Tüm işlemleri listele, Tamamı eşleşmiş hareketleri listele ve Tamamı eşleşmemiş hareketleri gösterme seçenekleri seçilebilir.

 

Yenile: Belirlenen tarih aralıklarına ve hareketlerin durumuna göre satırların yenilenmesini sağlar.

 

Diğer Kriterler:  Diğer kriterler ekranına geçişi sağlar. Adat hesaplama ekranında bulunmayan kriterler belirlenebilir.

BA16

 

tog_minusAdat Hesaplama Genel İşlemleri

BA17

 

İşlemler: Bütün eşleşmeleri çözmek, Bütün eşleşmeler için vade farkı hesaplamak ve vade farkı silme işlemleri için kullanılır.

Yeni Borç Hareketi : Borç mektubu, Tediye makbuzu, Satış faturası gibi borç ile ilgili ekranlara gitmek için kısayoldur. Bu yol ile yeni borç oluşturulup Yenile simgesi ile satırların yenilenmesinden sonra görülebilir.

Yeni Alacak Hareketi: Alacak dekontu, Tahsilat makbuzu, Alış faturası gibi alacak ile ilgili ekranlara gitmek için kısayoldur. Bu yol ilse yeni alacak oluşturulup Yenile simgesi ile satırların yenilenmesinden sonra görülebilir.

Bağlı Hrk. Göster/Çöz: Eşleşmiş hareketlerin gösterildiği ve bu eşleşmiş hareketlerin çözülebileceği ekranı getirir.

Hareket Düzelt: Seçilen hareketin ekranını getirir. Ekranda hareketle ilgili gerekli değişiklikler yapılabilir.