Borç Alacak Eşleme

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Borç Alacak Eşleme

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Likom Gusto ERP Borç Alacak Eşleme Yönetimi Yazılımı ile Borç ve Alacakların takip edilerek ödeme ve tahsilatların zamanında ve doğru yapılması ve firmalar arası ticari ilişkilerin daha etkin gerçekleştirilmesi sağlanır.

Borc_Alacak_Esleme_Main

 

Cari Bazlı Bakiye Kontrolü yapılabilmektedir,

Nakit Akım Tablosu ile Anlık Nakit Takibi sağlanır,

Ödeme ve Tahsilatlara Aynı Ekrandan Erişim mevcuttur,

Ödeme ya da Tahsilatların Birden Fazla Belgeyle Kısmen ya da Tamamen Kapatılması

Belge Bazlı Eşleme Yapılması mümkündür,

FIFO Yöntemiyle Toplu Eşleme sağlanır,

Kur Farkı, Adat Hesaplamalarının Tek Ekrandan Yapılması,

Dövizli Eşleme