Diğer Finans Borç Alacak Eşleme

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Borç Alacak Eşleme >

Diğer Finans Borç Alacak Eşleme

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom Gusto ERP Yazılım'ında Diğer Borç Alacak Eşleme ekranına  Bütçe/Gelir-Gider > Borç Alacak Eşleme > Diğer Borç Alacak Eşleme menüsüne tıklanılarak ulaşılır.

exp_collapse

 

 

clip0025_diğerborcalacakesleme

Borç/Alacak Ekranı’nda eşleme işlemlerini yapabilmek için diğer finans hesaplardan biri seçilir ve arama kriterlerinde istenilen zaman aralığı girilerek  Yenile simgesine tıklanır. Seçili diğer cari borç alacak bilgileri ekrana gelir. Liste ekranında ilk olarak açıldığında Tamamı Eşlenmemiş Borç ve Alacak hareketleri listelenir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Arama Kriterlerinde yer alan Tüm işlemleri listele ve tamamı eşlenmiş işlemleri listele seçeneklerini kullanarak da listeleme yapılabilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

clip0024_secilihrktesleme

Eşleme yapılacak hareketler satırda yer alan seçim kutuları işaretlenerek seçilir ve “Seçili Hareketleri Eşle” simgesine tıklanarak eşleme gerçekleştirilir. Bu işlem sonunda diğer finans hesaplardaki borç hareketleri alacak hareketleri eşlenmiş olur. Satıra ait eşlenmemiş borç veya alacak tutarı satırda yer alan ilgili tutar alanından takip edilebilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Eşlenmiş hareketlerin takip edilebilmesi için arama kriterlerindeki Tamamı Eşlenmiş İşlemeleri Listele seçilip Yenile simgesine tıklanır.

 

Gelen listede hareketlerin yanlarındaki üç noktaya basılarak açılan ekranda hangi borç hareketinin hangi alacak hareketi  ve tutarı ile eşlendiği takip edilebilir. Ayrıca yine aynı ekranda satırları seçip hatalı yapılan eşleşmeler Seçili Eşleşmeyi çöz veya Tüm Eşleşmeleri Çöz simgesi ile iptal edilebilir. Karşılanan Tutar alanına rakam girilip Değiştir simgesine tıklanarak eşleştirilen tutar değiştirilebilir.

 

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

clip0024-kriter

Borç/Alacak Eşleme ekranının altında bulunan İşlemler simgesinden Eşleşmeler iptal edilebilir, vade ve kur farkı işlemleri yapılabilir. Yine aynı ekrandan ilgili diğer finans hesap için Yeni Borç Hareketi veya Yeni Alacak Hareketi simgesi ile yeni finansal hareketler oluşturulabilir veya Hareket Düzelt simgesi ile listelerde seçili hareket ekrana çağrılarak ilgili düzeltmeler yapılabilir.