Toplu Borç Ödeme

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Borç Alacak Eşleme >

Toplu Borç Ödeme

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımında Toplu Borç ödeme fatura bazında ödeme yapılmasına imkan sağlayan bir ekrandır. Toplu Borç ödeme ekranına giriş yapabilmek için Likom Gusto ERP Yazılımda Bütçe/Gelir Gider modülünden Toplu Borç ödeme butonuna tıklanmalıdır.

 

exp_collapse

 

tog_minusBorç Hareketleri İçin Kriterler

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Cari Kodu: Üstünde bulunan Tek cari butonuna basılmasıyla aktif hale gelir. Toplu ödeme işleminin yapılcağı cari seçilir. Ardından İşlemler bölümünden Yenile butonu ile liste yenilenebilir ve faturalar ile beklenen ödemeler görüntülenir.

Cari Adı: Cari kodunun seçilmesinden sonra koda karşılık gelen cari adı ile yenilenir.

Tarih Aralığı: Listelenmek istenen faturaların ve bekleyen ödemelerin tarih aralığının seçildiği bölümdür. İstenirse kutulardan başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenebilir istenirse de hemen yanındaki sürgü ile istenilen dönemler seçilebilir.

Durum: Hareketlerin eşlenip eşleşmediklerinin seçileceği alandır. Listelenmek istenen hareketlere göre Tümü, Kısmi, Eşlenmemişler ve Tamamen eşlenmişler seçilebilir.

Sıralama Türü: Listelenmek istenen hareketlerin tarihe veya cariya göre sıralanabileceği seçilebilir.

 

tog_minusToplu Ödeme Satırları

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Çıkan listede kırmızı bölümde cariye olan borçlar, yan bölümde ise yapılacak ödemeler gösterilir. Yapılacak ödemeler banka hesabından yapılacaksa yeşil, kasa hesabından yapılacaksa mavi renk alır. Ödeme yapılacak hesap “Ödeme Yeri” sütununda seçilir. Ödeme yeri olarak “Banka” veya “Kasa” seçildikten sonra ilgili hesap kodu seçilir.

 

Cari Kodu: Kriterlerde seçilen Cari kodu alanıdır.

Cari Adı: Kriterlerde seçilen Cari adı alanıdır. Seçilen Cari koduna karşılık gelir.

Tarih: Alış Faturasının veya Beklenilen ödemenin oluşturulma tarihidir.

Hareket Türü: Hareketin fatura veya beklenen ödeme olduğunu gösterir.

Seri No: Hareket türünün serisi ve no'sunun gösterildiği alandır.

Döviz Tutarı: Hareketteki tutarın o gün ki döviz üzerinden tutarının gösterildiği alandır.

Döviz Cinsi: Hareket eğer döviz üzerinden yapıldıysa dövizin cinsinin gösterildiği alandır.

Tutar: Hareketin toplam tutarının Türk Lirası olarak gösterildiği alandır.

Kalan Tutar: Eşleştirmeler sonucunda hareketlerin eşlenmemiş kalan tutarlarının gösterildiği alandır.

Kalan Döviz Tutar: Kalan tutarın döviz cinsinden karşılığıdır.

Ödeme Yeri: Toplu ödemenin yapılacağı kartın türünü gösterir Banka veya Kasa seçilebilir.

Hesap Kodu/ Hesap Adı: Ödemenin yapılacağı hesabın kodu ve adının gösterildiği alandır.

Seri: Ödemenin yapılacağı bankanın serisini gösterir.

Tutar: Yapılacak ödemenin tutarının gösterildiği alandır.

Kalan Tutar: Eşleştirmeler sonucunda hareketlerin eşlenmemiş halan tutarlarının gösterildiği alandır.

Ödeme Tarihi: Toplu ödemenin yapıldığı tarihin gösterildiği alandır.

 

Satırlara işlemler uygulanırken gridin sağ tarafında kalan bölümde bir alan doldurulduktan sonra, farenin sağ tuşuyla açılan menüden Tüm satırlara uygula seçilerek aynı işlemin büyün satırlara uygulanması sağlanır.

BA120

 

tog_minusTutarlar

BA8

Toplam Borç: Likom Gusto ERP Yazılımındaki hareketler sonucunda oluşan toplam borcu gösteren bölümdür.

Toplam Ödeme: Likom Gusto ERP Yazılımındaki hareketler sonucunda toplam ödenmesi gereken miktarı gösteren bölümdür.

Kalan Tutar: Likom Gusto ERP Yazılımında eşleşmeler yapıldıktan sonra kalan toplam tutarın gösterildiği bölümdür.

 

tog_minusİşlemler

BA9

Gönder: Yapılan toplu ödeme işleminin bağlı olan raporlarda görüntülenmesini ve izlenmesini sağlar.

Yenile: Başlık ve arama kriterlerine göre listenin yenilenmesini sağlar.

Ödeme Yap: Listelenen hareketler içinde eşleştirmeleri sağlayarak toplu ödemeleri gerçekleştirir.