Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Arşiv Fatura > e-Arşiv Fatura Uygulamasından Yararlanma Süreci >

Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bu yöntem, kendilerine ait bilgi işlem sistemini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemine entegre ederek 7/24 kesintisiz bağlantı sağlayabilecek mükelleflerin kullanabilmeleri amacıyla geliştirilmiştir. Bu yönteme başvuran mükellefler başvuru dilekçelerinde e-Arşiv fatura uygulamasından entegrasyon yöntemi ile faydalanmak istediklerini belirtmek zorundadırlar. Entegrasyonu tamamlama süresi hiçbir hal ve koşulda 421 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen 01.01.2016 tarihini geçemez.