Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi >

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

10.08.2016 tarihde yayınlanan 6740 sayılı yasa ve  17.12.2016 tarihde yayınlanan 29921 sayılı yönetmelik ile  çalışanların otomatik olarak bir bireysel emeklilik planına dahil edilmesi konusuna ilişkin esaslar Likom Gusto Yazılımında aşağıdaki adımlara göre uygulanabilir.  

 

 

45 yaşını doldurmamış olan 4a ve 4c kapsamındaki çalışanlar işverenin sunacağı bir emeklilik planına otomatik olarak dahil edilecektir.
Çalışanların maaşından kesilecek olan katkı payı tutarı prime esas kazanç tutarının %3’ü tutarındadır.Bu tutar, en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü işveren tarafından sigorta şirketine aktaracaktır.
Çalışan, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müreakip iki ay içinde

sözleşmeden cayabilir. Cayma durumunda, ödenen katkı payları on iş günü içinde çalışana iade edilecektir.

Çalışan katkı payı ödemeye ara vermeyi talep edebilir. Bu talep, talep tarihinden itibaren azami 3 aylık süre için yapılabilir.
Bu madde kapsamında bir emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanın işyeri değiştirmesi durumunda, yeni işyerinde bu madde kapsamında bir emeklilik planı var ise çalışanın

birikimleri ve kazandığı emekliliğe esas süre yeni işyerindeki emeklilik planına aktarılır.

Bes sistemine kademeli geçiş olacaktır. Kuruluşta çalışan personellerin sayılarına göre aşağıda belirtilen tarihlerde geçiş yapılacaktır.

 

1 Ocak 2017’de 1000 ve üzeri çalışan özel sektöre ve memurlar (genel ve özel bütçeli idareler)

 

1 Nisan 2017'de 250-1000 çalışanı olan  özel sektör

 

1 Temmuz 2017’de 100 ile 249 çalışanı olan özel sektör

 

1 Ocak 2018’de belediyeler mahalli idareler ve KİT'ler.

 

1 Temmuz 2018’den itibaren 10-49 çalışanı olanlar,

 

1 Ocak 2019'dan itibaren 5-9 çalışanı olanlar.

 

 

Daha detaylı bilgi için bu dokuman ile birlikte yayınlanan 6740 sayılı kanun  ve 29921 sayılı yönetmelik incelenebilir. Bu dokumanda yukarıda sözü edilen kanun kapsamında Personel Yönetiminde yapılan düzenlemeler anlatılmıştır.