Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Tanımları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) >

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Tanımları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Personel Kartında Yapılması Gerekenler Tanımlamalar;

 

 

Personel Kartında Otomatik Katılım sekmesinde BES Sözleşme Tanımları ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

 

 

Bu sekmede emeklilik şirketi ile yapılan sözleşme bilgileri girilir. Sigorta şirketinin seçimi yapıldıktan sonra sözleşme no, katkı paylarının yatırılacağı IBAN ve sözleşmenin geçerlilik süreleri girilir.

 

Ayrıca Ziraat Bankası entegrasyonu dışında diğer bankalar için Personel IBAN numarası zorunlu değildir.

 

 

 

BES Otomatik Katılım :

 

BES otomatik katılım sistemine dahil olacak personeller için bu alandaki seçim kutusundan   “Aktif” seçimi yapılmalıdır. Bu durumda tahakuk sırasında bes katkı payı kesintisi yapılır.

Bu alanda “Tabi Değil” seçimi yapılır ise ilgili personel için tahakuk sırasında herhangi bir kesinti yapılmaz.

 

 

Yatırım Tercihi :

 

Personelin katkı payının sigorta şirketi tarafından nasıl değerlendirileceğinin seçimi bu alanda yapılır. Tahakuk sırasında hesaplamaya bir etkisi yoktur. Sigorta şirketine gönderilen listelerde gerekli olan bir bilgidir.

 

 

Sigorta Şirketi :

 

Bu alanda ilgili personelin tabi olduğu sigorta şirketinin(sözleşmenin )  seçimi yapılır.

 

 

Sözleşme No :

 

Sigorta şirketi tarafından personele verilmiş olan sözleşme numarası bu alana girilir.

 

 

Hesaplama Tipi :

 

Katkı payı hesaplama tipinde “oran” seçimi yapılmış ise bu alanda bes kesinti oranı, “tutar” seçimi yapılmış ise bes kesinti tutarı girilir.

Sigorta şirketine gönderilecek olan listelerde kullanılan olan bir alandır.

 

 

Bes Başlangıç Tarihi :

 

Bes otomatik katılım sistemine giriş tarihi bu alandan girilir.

 

 

Bes Bitiş Tarihi :

 

Bes otomatik katılım sisteminenden çıkış tarihi bu alandan girilir.

 

 

Katkı payı Hesap Tipi :

 

Bu alanda bes katkı payı tutarının  hesaplama yöntemi belirlenir. Eğer “oran” seçimi yapılırsa “Katılım Payı Oran/Tutarı” alanında bes katkı payı oranı girilmelidir. Maaş, ikramiye ve fark tahakuklarında hesaplanan sgk matrahı üzerinden burada belirtilen oran nispetinde bes katkı payı hesalanır ve net ücretten kesilir.

Bu alanda “Tutar” Seçimi yapılırsa “Katılım Payı Oran/Tutarı” alanında kesilecek olan bes katkı payı tutarı girilir.  Bu alanda girilen tutar kadar  maaş, ikramiye ve fark tahakuku sırasında  bes katkı payı kesintisi yapılır ve net ücretten kesilir.

 

 

İletişim Şekli :

 

Sigorta şirketi ile iletişim hangi yolla yapılacak ise “iletişim şekli” alanında gerekli seçim yapılmalıdır.

 

 

Personel Kartı Nufüs Sekmesi:

 

Uyruğu yabancı olan personeller için mavi kart numarası girilmelidir.

 

Personel Kartı Tanımları 
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

İşyeri Kartında Yapılması Gerekenler;

 

 

İşyeri Kartındaki Sigorta Bilgileri Giriş Ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

 

 

Sigorta Şirketi :

 

Bu alanda ilgili İşyerinin anlaşmalı sigorta şirketinin (sözleşmenin)  seçimi yapılır.

 

 

Aktif :

 

Mevcut Sigortanın işyeri için aktif olup olmadığı bu alanda belirlenir.

 

 

OKES No:

 

Sigorta şirketinin işyeri ile olan sözleşme numarası bu alanda tanımlanır.

 

 

Başlangıç Tarihi :

 

Sigortanın işyeri ile faaliyet başlangıc tarihi bu alanda girilir.

 

Bitiş Tarihi :

 

Sigortanın işyeri ile faaliyetini sonlandırdığı tarih bu alanda girilir.

 

 

BES IBAN:

 

İşyerinin iban numarası bu alanda tanımlanır.

 

 

Maaş ve İkramiye için Ek Kesinti Olarak Otomatik Katılım Tanımı

 

 

Yukarıdaki adımlar tanımladıktan sonra ;

 

Ek kesinti tanımlarında BES adı altında bir ek kesinti kartı tanımlanır.

 

Tanımlanan ek kesinti kartında BES Otomatik Katılım işaretli olmalıdır.

 

Bu BES kesintisi Maaş yada İkramiye ile mi verilecek bunu Veriliş Şekli alanında belirleyebiliriz.

 

 

 

Ek Kesinti Kartı Görüntüsü
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın