Anımsatıcılar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı > Faaliyet Listeleri >

Anımsatıcılar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Anımsatıcılar(Hatırlatıcılar) planlanan faaliyetin belirlenen zaman aralıklarıyla kullanıcıya gerçekleşeceği ana kadar hatırlatılmasını sağlar. Ancak her planlanma hatırlatılmaz, çünkü kullanıcının uyarılması için yapılan planlamaya hatırlatma(anımsatıcı) eklemesi gerekir.

Anımsatıcı ekleme ile ilgili ayrıntılı bilgi için Kişisel Ajanda Üzerinde İşlem Yapma alanı incelenebilinir.

 

Hatırlatıcılar ekranı için BPM-İş Süreçleri Yönetimi'nin Likom Gusto BPM modülü altında yer alan Faaliyet Listeleri alanından Anımsatıcılar ikonuna ulaşılır.exp_collapse

Anımsatıcılar ikonuna tıklanıldığında Hatırlatıcılar ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusHatırlatıcılar Ekranı Özellikleri

Hatırlatıcılar ekranında kayıtlı tüm hatırlatmalar görüntülenir. Oluşturulmuş hatırlatmaların Kullanıcı, Faaliyet Türü, Başlangıç ve Bitiş zamanları, Konu, Durumu, Hatırlatma Notu gibi bilgileri gösterilir.

BPMhatirlaticilarkolonisimler

 

Kullanıcı isterse ekranda listelenmiş hatırlatmaların belirli bir özelliğe göre gruplanmasını sağlayabilir. Bunun için yapılması gereken, gruplama yapılması istenilen kolonun mause yardımı ile sürüklenip, Hatırlatıcılar ekranın en üst alanında bulunan yazının(Gruplamak istediğiniz kolunu buraya sürükleyiniz) üzerine bırakılmasıdır.

Örneğin Kullanıcı bilgisine göre gruplama yapılması isteniliyorsa, Kullanıcı kolonuna tıklanılır ve sürüklenip bırakılır.

BPMkullniciyagöregrupla

 

Sürükleme işleminden sonra erkanda değişiklik meydana gelir. Gruplamak istediğiniz kolunu buraya sürükleyiniz yazısının yerine kolon ismi gelir ve satır alanında listeleme buna göre yapılır.

BPMkullaniciyagoreGrupsonrası

 

Ekranda listelenen hatırlatmalar üzerinde filtreleme yapılmak isteniliyorsa, yani belli bir özelliğe göre listelenme yapılması isteniliyorsa  kolonların ilk satır alanlarına ulaşılır ve buradan değişiklik yapılarak yeniden listeleme yapılması sağlanır. Örneğin Başlangıç kolonun ilk satırına 5.7.2013 yazıldığı anda diğer tarihler ekrandan kaldırılacaktır.

BPMfiltrelemetarihegöre

 

Herhangi bir kolunun ilk satırında listelemede filtreleme olması için giriş yapıldığında, Hatırlatıcılar ekranın alt kısmında değişklik meydana gelir ve Filtre Özelleştir düğmesi görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Filtre Özelleştir düğmesine tıklanıldığında Filtre Tanımlama ekranı görüntülenir. Uygula düğmesine tıklanıldığında listeleme ekranında belirlenen özelliğe uyanlar ekranda kalır ve Tamam denilerek ekrandan çıkılır. Vazgeç düğmesine tıklanıldığında hiç birşey yapılmadan ekrandan çıkılır.

BPMfiltretanımlamaekranı

Yenile düğmesine tıklanılarak yapılan değişkliklerin erkrana yansıtılması sağlanır.

Yazdır düğmesine tıklanıldığında ekranda bulunan hatırlatmalar panoya aktarılır ve çıktı alındığında nasıl görüntüleneceği kullanıcıya gösterilir ve buradan çıktı alımı yapılır.

BPManimsaticiyazdır