Eylem Yazımı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı > Tanımlar > Form Tasarımı >

Eylem Yazımı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

tog_minus_sev2Eylem Yazımı Genel Özellikleri

Likom Gusto BPM’de Eylem Yazımına ulaşmak için faaliyet tanımı ekranında Eylemler sekmesi tıklanarak açılan sayfada ekle düğmesine basılır.

exp_collapse

 

Eylem Adı ve Eylem Türü seçilerek next düğmesine basılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Daha sonra açılan ekrandan Eylem Kaynak Türü ve Kaynağı seçilir. Duruma göre eyleme koşul eklenir. Eylem kaynağı eylemin ne zaman çalışacağının tanımlandığı alandır. Eylem kaynak türü Genel butonu ile listede bulunan standart kaynak türlerinden biri seçilir. exp_collapse

 

Form kontrolü seçeneği ile faalitte oluşturulan form kontrollerinden biri seçilir. Bu sayede seçilen form kontrolünde işlem yapıldıktan sonra eylem çalışır. Next düğmesine basılır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Eylem türleri listesinde;

hmtoggle_arrow1Form Kontrolünü Aktif/Pasif Yap

Form Kontrolünü Aktif/Pasif Yap seçeneği ile eylemin kaynağı oluştuktan sonra Aktif/Pasif yapılacak form kontrolleri seçilir.

   

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

hmtoggle_arrow1Gelişmiş Eylemler

Gelişmiş Eylem ekranından Ekle tuşuna basılarak eylem yazımına geçilir.

 

     

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Gelişmiş eylem yazımı ekranında sayfanın sol tarafında Method kütüphanesi, sağ tarafında ise Eylem Kütüphanesi ve Form Kontrolleri sekmeleri bulunur.

 

Method Kütüphanesi

Method (Hazır Kod) kütüphanesi sekmesinde eylem yazımında standart olan methodlar bulunur. Bu methodlar duruma göre seçilir ekle düğmesine tıklanarak eylem yazımında kullanılır.

     

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Form Kontrolleri

Form kontrolleri BPM’de oluşturulan faaliyet form tasarım ekranında kullanılan form alanlarının bulunduğu sekmedir.

     

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Bu sekmeden eylem yazımında kullanılmak üzere form kontrolunün adına, kontrol ID’sine ve kontrol tiplerine ulaşılır. Aynı zamanda, istenilen form kontrolü seçilerek sağ alt köşede bulunan Editörde Kullan ikonu ile eylem yazımında kullanılır.


hmtoggle_arrow1SQL Cümlesi Çalıştır

SQL Cümlesi Çalıştır seçeneği ile sorgusu istenen SQL cümlesi yazılır, sayfanın alt kısmından istenen veritabanına bağlanılır, sağ kısımdan kullanılmak istenen parametreler seçilir. Böylece eylem kaynağı oluştuğu anda, SQL sorgusu çalışmış olur.

 

     

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

hmtoggle_arrow1Yeni Kart Aç

Yeni Kart Aç seçeneği ile eylem kaynağı oluştuğu anda seçilen kartın açılması sağlanır.

 

       

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

hmtoggle_arrow1Yeni Faaaliyet Aç

Yeni Faaliyet Aç seçeneği ile eylem kaynağı oluştuğu anda seçilen faaliyetin açılması sağlanır.

 

       

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

hmtoggle_arrow1Harici Program Çalıştır

Harici Program Çalıştır seçeneği ile eylem kaynağı oluştuğu anda Likom Gusto BPM dışından seçilen bir programın çalışması sağlanır.

 

         

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

hmtoggle_arrow1Mesaj Göster

Mesaj Göster Seçeneği ile eylem kaynağı oluştuğu anda istenen mesaj ekranda gösterilir.

 

     

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

seçenekleri bulunur.

 

 

tog_minus_sev2Gelişmiş Eylem Yazımı Form Kontrollerinin Alınması

 

Gelişmiş Eylem yazımında form kontrollerinin alınması IBPMFormItem_ kalıbı ile gerçekleştirilir.

 

hmtoggle_arrow1Text Form Kontrolü

Bir text form kontrolünün alınması için kalıp IBPMFormItem_Text şeklinde yazılır.

Örnek olarak kalıp;

IBPMFormItem_Text Kullanıcı = Helper.GetItem (“Kullanıcı”) as IBPMFormItem_Text;

şeklinde kullanılır. Bu sayede “Kullanıcı” formunun kontrolü Kullanıcı değişkeni alınmış olur. İsteğe göre parantez içerisine örnekteki gibi form ID’si yazılabilir.

IBPMFormItem_Text Kullanıcı = Helper.GetItem (48)

 

hmtoggle_arrow1Memo Form Kontrolü

Bir text form kontrolünün alınması için kalıp IBPMFormItem_Memo şeklinde yazılır.

Örnek olarak kalıp;

IBPMFormItem_Memo Aciklama = Helper.GetItem (“Açıklama”) as IBPMFormItem_Memo   as IBPMFormItem_Memo;

şeklinde kullanılır. Bu sayede Açıklama formunun kontrolü Aciklama değişkeni alınmış olur. İsteğe göre parantez içerisine örnekteki gibi form ID’si yazılabilir.

IBPMFormItem_Memo Aciklama = Helper.GetItem (51)

 

hmtoggle_arrow1Tarih Form Kontrolü

Bir tarih form kontrolünün alınması için kalıp IBPMFormItem_Date şeklinde yazılır.

Örnek olarak kalıp;

IBPMFormItem_Date Bastar = Helper.GetItem (177) as IBPMFormItem_Date as IBPMFormItem_Date;

şeklinde kullanılır. Bu sayede ID’si 177 olan tarih formunun kontrolü Bastar değişkeni alınmış olur.

 

hmtoggle_arrow1Çoklu Giriş Form Kontrolü

Bir Çoklu Giriş form kontrolünün alınması için kalıp IBPMFormItem_CokluGiris şeklinde yazılır.

Örnek olarak kalıp;

IBPMFormItem_CokluGiris cntrlSatırlar = Helper.GetItem (285) as IBPMFormItem_CokluGiris as IBPMFormItem_CokluGiris;

şeklinde kullanılır. Bu sayede ID’si 285 olan Çoklu Giriş formunun kontrolü cntrlSatırlar değişkeni ile alınmış olur.

 

hmtoggle_arrow1Sayı Formu Kontrolü

Bir Sayı formu kontrolünün alınması için kalıp IBPMFormItem_Calculator şeklinde yazılır.

Örnek olarak kalıp;

IBPMFormItem_Calculator TamirBedeli = Helper.GetItem("Tamir Bedeli"/*193*/) as IBPMFormItem_Calculator şeklinde kullanılır.

Bu sayede ID’si 193 olan Tamir Bedeli etiketli sayı formu Tamir Bedeli kontrolü alınmış olur.

 

hmtoggle_arrow1SQL Tekli Seçim Form Kontrolü

Bir SQL Tekli Seçim formu kontrolünün alınması için kalıp IBPMFormItem_Custom_SingleSelect şeklinde yazılır.

Örnek olarak kalıp;

IBPMFormItem_Custom_SingleSelect personel = Helper.GetItem("Personel") as IBPMFormItem_Custom_SingleSelect;

 

Bu sayede Personel etiketli SQL Tekli Seçim formunun kontrolü personel değişkeni ile alınmış olur.

 

hmtoggle_arrow1SQL Çoklu Seçim Form Kontrolü

Bir SQL Çoklu Seçim formu kontrolünün alınması için kalıp IBPMFormItem_Custom_MultiSelect şeklinde yazılır.

Örnek olarak kalıp;

IBPMFormItem_Custom_MultiSelect KaynakHareketler = Helper.GetItem("Kaynak Hareketler Taşı") as IBPMFormItem_Custom_MultiSelect;

 

Bu sayede Kaynak Hareketler Taşı etiketli SQL Çoklu Seçim formunun kontrolü KaynakHareketler değişkeni ile alınmış olur.

 

hmtoggle_arrow1Seçim Kontrolü Form Kontrolü

Bir Seçim Kontrolü formunun kontrolünün alınması için kalıp IBPMFormItem_CheckBox şeklinde yazılır.

Örnek olarak kalıp;

IBPMFormItem_CheckBox cbTarDeistr=Helper.GetItem("Tarih Değiştirildi"/*1415*/)as IBPMFormItem_CheckBox;

 

Bu sayede Tarih Değiştirildi etiketli Seçim Kontrolü formunun kontrolü cbTarDeistr değişkeni ile alınmış olur.

 

hmtoggle_arrow1Liste Kontrolü Form Kontrolü

Bir liste Kontrolü formunun kontrolünün alınması için kalıp IBPMFormItem_ComboBox şeklinde yazılır.

Örnek olarak kalıp;

IBPMFormItem_ComboBox cdurum = Helper.GetItem("Çalışma Durumu")as IBPMFormItem_ComboBox;

 

Bu sayede Çalışma Durumu etiketli Liste Kontrolü formunun kontrolü cdurum değişkeni ile alınmış olur.

 

hmtoggle_arrow1Action Button Form Kontrolü

Bir Action Button formunun kontrolünün alınması için kalıp IBPMFormItem_SimpleButton şeklinde yazılır.

Örnek olarak kalıp;

IBPMFormItem_SimpleButton sbIsEmri = Helper.GetItem("İŞ EMRİ BARKOD NO") as IBPMFormItem_SimpleButton;

 

Bu sayede İŞ EMRİ BARKOD NO etiketli Action Button formunun kontrolü sbIsEmri değişkeni ile alınmış olur.

 

 

tog_minus_sev2Form Kontrollerinde Ortak Metotlar

 

hmtoggle_arrow1GetValue

GetValue() metodu ile kontrolün değeri getirilir.

Obje1.GetValue(Obje); şeklinde kullanılır. Bu sayede Obje kontrolünün değeri Obje1 değişkenine getirilir.

 

hmtoggle_arrow1SetValue

SetValue() metodu ile kontolün içine değer setlenir. Metot,

obje.SetValue(obje1) şeklinde kullanılır. Bu sayede obje1 değeri obje kontrolüne setlenir.

 

hmtoggle_arrow1SetEnabled

SetEnabled() metodu ile kontrolü aktif ya da pasif yapmak için kullanılır.. Metot,

Obje1.SetEnabled(true) – Aktif yapmak için

Obje1.SetEnabled(false) – Pasif yapmak için şeklinde kullanılır. Bu sayede obje1 kontrolü aktif yada pasif yapılır.

 

hmtoggle_arrow1SetVisible

SetVisible() metodu kontrolün görünürlüğünü ayarlamak için kullanılır. Metot,

Obje1.SetVisible(true) ya da obje.SetVisible(false) şeklinde kullanılır. Bu sayede obje1 kontrolünün görünürlüğü ayarlanır.

 

hmtoggle_arrow1GetDBValue

GetDBValue() metodu ile kontrolün veritabanındaki değeri getirilir.

Obje1.GetDBValue(Obje); şeklinde kullanılır. Bu sayede Obje kontrolünün veritabanındaki değeri Obje1 değişkenine getirilir.

 

hmtoggle_arrow1SetDBValue

SetDBValue() metodu ile kontolün içine veritananından değer setlenir. Metot,

obje.SetDBValue(obje1) şeklinde kullanılır. Bu sayede veritabanın daki obje1 değeri obje kontrolüne setlenir.

 

 

tog_minus_sev2Helper Sınıfı

 

Helper sınıfı, eylem yazımında kullanılan ana sınıftır. BPM’in kendi kütüphanelerini içerir. Geliştirmeler ile desteklenebilir. Helper sınıfında

 

hmtoggle_arrow1Helper.GetItem

HelperGetItem komutu, kontrolünü aldığımız objenin belirtilmesi için kullanılır.

Helper.GetITem(“kontrolün adı”) ya da HelperGetItem(kontrol ID) şeklinde kullanılır.

clip1777

 

hmtoggle_arrow1Helper.GetItemValue

Helper.GetItemValue komutu kontrolün ID değeri ile alır. Helper.GetItemValue(PersonelId) şeklinde kullanılır.

 

hmtoggle_arrow1Helper.SetItemValue

Helper.SetItemValue komutu ile seçilen bir objeye değer set edilir. Helper.SetItemValue(obje ID, set edilen değer) şeklinde kullanılır.

 

hmtoggle_arrow1Helper.ShowMessage

Helper.ShowMessage komutu ile istenilen bir mesaj ekranda gösterilir. Helper.ShowMessage(“Mesajı buraya yazınız”) şeklinde kullanılır.

 

hmtoggle_arrow1Helper.SqlSonucu

Helper.SqlSonucu komutu ile, eylemde yazılan bir SQL sorgusunun komutu bir değişkene atanır. Bu sayede sorgu eylemde kullanılır. Sorgudan istenen değerin cinsi Helper.Sql Sonucu komutunun sonuna eklenir.

String Sql = (@”SQL Sorgusu”)

Decimal SSql = Helper.SqlSonucu_Decimal(Sql) şeklinde kullanılır.  Bu sayede, Sql sorgusundan gelen sonuç şu anda SSql değişkenine tanımlanmıştır.

 

hmtoggle_arrow1Helper.StringValue

Helper.StringValue komutu ile ID’si seçilen alanın içeriği string’e çevirilir. Helper.StringValue(4010) şeklinde kullanılır. Bu sayede index numarası 4010 olan alanın içeriği string yapılır.

 

hmtoggle_arrow1Helper.GetMainFormItem

Helper.GetMainFormItem() metodu ile ana formdaki istenen alanın kontrolü  ID numarası yazılarak alınır. Metot,

Helper.GetMainFormItem(int IDnumber); şeklinde kullanılır.

 

hmtoggle_arrow1Helper.BPMApplication.userInformation

Helper.BPMApplication.userInformation   metodu ile kullanıcı ya da firma ID’si veya kullanıcı adı elde edilir. Metot,

Helper.BPMApplication.userInformation.UserId şeklinde kullanılır. İsteğe göre int UserId, string UserName, string FirmaUserName, int FirmaRowId değişkenleri kullanılabilir.

 

hmtoggle_arrow1 Helper.FormuKapat

Helper.FormuKapat() komutu ile form komuttan sonra kapanır.

 

hmtoggle_arrow1Helper.FaaliyetID

Helper.FaaliyetID() komutu ile işlem yapılan faaliyetin ID numarası alınır.

 

 

tog_minus_sev2Form Kontrollerine Ait Özel Metotlar

hmtoggle_arrow1SQL Çoklu Seçimde Databind Kullanımı

Aşağıdaki sorgu SQL Çoklu seçimde Databind kullanılacak form tasarımında yer alan sorgudur.

select distinct ts.ROWID,

case ts.PTALEPTIP when 506 then 'Demirbas'

                                when 507 then 'Stok'

                                when 508 then 'Hizmet'

                                when 509 then 'Sarf Malzeme'

                                when 616 then 'Ürün' else '' end as 'Talep Tipi',

convert(decimal(18,2),ts.STALEPMIKTAR) 'Miktar',

isnull(ts.SBIRIM,0) 'Birim',

isnull(case when (ts.STOKHIZMET>0 and ts.PTALEPTIP=507) then stkm.sAd

  when (ts.STOKHIZMET>0 and ts.PTALEPTIP=508) then hzmtk.sAd

  else ts.SURUNACIKLAMA end,'') 'Stok-Hizmet',

isnull(case when (ts.STOKHIZMET>0 and ts.PTALEPTIP=507) then stkm.StokKodu_rowid

        end,0) 'pStok',

isnull(case when (ts.STOKHIZMET>0 and ts.PTALEPTIP=507 and ts.PIZLEMEKODU>0)

  then ikodum.sAd else '-' end,'') 'İzleme Kodu',

isnull(case when (ts.STOKHIZMET>0 and ts.PTALEPTIP=507 and ts.PIZLEMEKODU>0)

  then ikodum.IzlemeKodu_rowid else 0 end,0) 'pIzlemeKodu'

from Gusto.BPMCG_STALEPSATIR ts

inner join gusto.BPMKT_SATINALMATALEP stlp on ts.PPARENT=stlp.ROWID

left outer join GUSTO00002.IzlemeKodu ikodum on ikodum.IzlemeKodu_rowid = ts.PIZLEMEKODU

left outer join GUSTO00002.StokKodu stkm on stkm.StokKodu_rowid = ts.STOKHIZMET and ts.STOKHIZMET_Type='Stok'

left outer join GUSTO00002.HizmetKodu hzmtk on hzmtk.HizmetKodu_rowid = ts.STOKHIZMET and ts.STOKHIZMET_Type='Hizmet'

--where  1=0

 

Daha sonra eylem içerisinde seçilen Özel Talep Kodu’na göre listelenecek verileri filtrelenir ve databind edilir. Özel Talep Kodu faaliyete ait Başlık Kartıdır, o nedenle Helper.FaaliyetKartID denilerek seçili başlık kartına ait değeri alır.

int pFaaliyetKartID = Helper.FaaliyetKartID;

IBPMFormItem_Custom_MultiSelect satirlar = (IBPMFormItem_Custom_MultiSelect)Helper.GetItem("Mal Alış Satırları");

 

string sSql = @"select distinct ts.ROWID,

case ts.PTALEPTIP when 506 then 'Demirbas'

                                  when 507 then 'Stok'

                                  when 508 then 'Hizmet'

                                  when 509 then 'Sarf Malzeme'

                                  when 616 then 'Ürün' else '' end as 'Talep Tipi',

convert(decimal(18,2),ts.STALEPMIKTAR) 'Miktar',

isnull(ts.SBIRIM,0) 'Birim',

isnull(case when (ts.STOKHIZMET>0 and ts.PTALEPTIP=507) then stkm.sAd

    when (ts.STOKHIZMET>0 and ts.PTALEPTIP=508) then hzmtk.sAd

    else ts.SURUNACIKLAMA end,'')  'Stok-Hizmet',

isnull(case when (ts.STOKHIZMET>0 and ts.PTALEPTIP=507) then stkm.StokKodu_rowid

                end,0)  'pStok',

isnull(case when (ts.STOKHIZMET>0 and ts.PTALEPTIP=507 and ts.PIZLEMEKODU>0)

    then ikodum.sAd else '-' end,'') 'İzleme Kodu',

isnull(case when (ts.STOKHIZMET>0 and ts.PTALEPTIP=507 and ts.PIZLEMEKODU>0)

    then ikodum.IzlemeKodu_rowid else 0 end,0) 'pIzlemeKodu'

from Gusto.BPMCG_STALEPSATIR ts

inner join gusto.BPMKT_SATINALMATALEP stlp on ts.PPARENT=stlp.ROWID

left outer join GUSTO00002.IzlemeKodu ikodum on ikodum.IzlemeKodu_rowid = ts.PIZLEMEKODU

left outer join GUSTO00002.StokKodu stkm on stkm.StokKodu_rowid = ts.STOKHIZMET and ts.STOKHIZMET_Type='Stok'

left outer join GUSTO00002.HizmetKodu hzmtk on hzmtk.HizmetKodu_rowid = ts.STOKHIZMET and ts.STOKHIZMET_Type='Hizmet'

left join GUSTO00002.DepoHareket dh on dh.pStokKodu = stkm.StokKodu_rowid

where  ts.PTALEPTIP=507 and stkm.StokKodu_rowid != 0 and  ts.nOnaySM =1

and

(ts.ROWID not in (select PItem from Gusto.EPMItemValue_Multi where

PEKBILGITURU=1927 and PFAALIYET in

(select EPMFAALIYET_ROWID from Gusto.EPMFaaliyet where PFAALIYETTURU = 57)

and ts.LDTEKLIFMIKTARI <> (select sum(ldMiktar1) from GUSTO00002.DepoHareket where pStokKodu = ts.PIZLEMEKODU)))

and stlp.POZELTALEPKOD="+pFaaliyetKartID;

DataSet ds = Helper.SqlSonucu_SelectDataSet(sSql);

satirlar.DataBind(ds);

 

yukarıdaki eylem kodu ile SQL Çoklu seçim sorgusu databind ile kullanılmıştır.

DataSet ds = Helper.SqlSonucu_SelectDataSet(sSql); satırı ile yazılan SQL sorgusunun içeriği ds datasetine eşlenmiştir.

satirlar.DataBind(ds); kodu ile hazırlanan dataset satırlar kontrolüne set edilir. Databind komutu birden fazla değerleri set etmek için kullanılır.


hmtoggle_arrow1Çoklu Kod-Ad Kontrolüne Ait Metotlar

Bu metod ile form tasarımında seçilmiş olan Kod’a ya da Kod’lara ilave olarak eylem’de tanımlanan Kod türleri ilave edilir.

IBPMFormItem_CokluKodAd value1=Helper.GetItem("Çoklu KodAd"/*5004*/) as IBPMFormItem_CokluKodAd;

string kodTuru=Convert.ToString(value1.GetKodTuru());

value1.SetKodTuru("Personel");

value1.SetKodTuru("Stok");

 

Form Tasarımında ("Çoklu KodAd ") adıyla tanımlanmış olan alanın kontrolü, IBPMFormItem_CokluKodAd value1=Helper.GetItem("Çoklu KodAd"/*5004*/)yapısı ile kontrol altına alınmıştır.

string kodTuru=Convert.ToString(value1.GetKodTuru());yapısıyla adı kodTuru ,türü string olan bir değişken oluşturulmuştur.

Form tasarımında,çoklu kod-ad form kontrolü içerisinde kod türü içinde tanımlanan alanlara ilave olarak,

value1.SetKodTuru("Personel");

value1.SetKodTuru("Stok");

yapısıyla

 

"Personel"  ve "Stok" adında yeni kod türleri ilave edilimiştir.

 

**çoklu kod-ad  adlı form kontrolü eklenen faaliyet ya da kart ekranında,çoklu kod-ad seçiminde personel ve stok grupları da bulunur.


hmtoggle_arrow1Döviz Kontrolüne Ait Metotlar

decimal DovizKuru = (Helper.GetItem("Döviz") as

IBPMFormItem_DovizSecimi).GetDovizKuru();

 

 Form Tasarımında ("Döviz") adıyla tanımlanmış olan alanın kontrolü, IBPMFormItem_DovizSecimi.GetDovizKuru();ile alınmıştır. Veri türü                               decimal, adı DovizKuru olan değişkene dönüştürülür.

 

 int pDoviz = (Helper.GetItem("Döviz") as IBPMFormItem_DovizSecimi).

 GetDovizId();

 Form Tasarımında ("Döviz") adıyla tanımlanmış olan alanın kontrolü, IBPMFormItem_DovizSecimi.GetDovizId() ile alınmıştır.veri türü            integer,adı   pDoviz olan değişkene dönüştürülür.

 *Form tasarımında kullanılan ("Döviz") alanı için alan oluşturulmuş gibi düşünülebilir.Bu alanın türü ise İnteger formatında olup tamsayılar barındırır.

 

hmtoggle_arrow1Resim Tam Sığdırma

Resim kontrolü varsayılan olarak resimleri ortalayarak göstermektedir. Kontrole tam sığacak şekilde gösterilebilmesi istenmektedir.Resim kontrolü arayüzüne eklenen ve prototipi verilen method ile resmin görünüm şekli ayarlanabilir.

 

void SetFullSize(bool bFullSize);

bFullSize:eğer true ise resim kontrole tam sığar.false ise ortalayarak gösterilir.

Örnek olarak Bir form tasarlayıp Picture kontrolü ve iki tane düğme koyup, Düğmelerin isimlerini "Sığdır" ve "Ortala" olarak belirleyelim.Düğmelerin eylemlerini aşağıdaki gibi belirleyelim.

 

Ortalama

 

IBPMFormItem_Image img= Helper.GetItem("Picture") asIBPMFormItem_Image ;

if(img==null)

{

Helper.ShowMessage("Picture kontrolü bulunamadı");

return false;

}

img.SetFullSize(false);

 

Sığdırma

 

IBPMFormItem_Image img= Helper.GetItem("Picture") asIBPMFormItem_Image ;

if(img==null)

{

Helper.ShowMessage("Picture kontrolü bulunamadı");

return false;

}

img.SetFullSize(true);

 

hmtoggle_arrow1Web Browser ile Grafik Gösterme

Yeni bir faaliyet tasarlayın.Forma Web Browser ve bir tane düğme(action button) koyun.Düğmenin eylemine aşağıdaki kodu yapıştırın.

IBPMFormItem_Custom_WebBrowser browser=Helper.GetItem("Web Browser") as IBPMFormItem_Custom_WebBrowser;

browser.DocumentText=@"<!DOCTYPE html PUBLIC ""-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"" ""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"">

<html xmlns=""http://www.w3.org/1999/xhtml"" >

<head>

<title>Highcharts Example</title>

<script type=""text/javascript"" src=""http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js""></script>

<script type=""text/javascript"">

$(function () {

var chart;

$(document).ready(function() {

chart = new Highcharts.Chart({

chart: {

renderTo: 'container',

type: 'column',

margin: [ 100, 0, 240, 0]

},

title: {

text: '2012 yılı Danışmanlıkları'

},

xAxis: {

categories: ['SEVAL INCEOĞLU','SABRİYE ALTUĞ KOÇ','ŞAHAN AޞKIN','YUSUF YILMAZ','ZEYNEP KURT','İBRAHİM SIRRI DENİZ AKIN','MUHAMMET DEVRAN ŞAHÄ°N','SEDA NUR BUDAK','EMRE YILDIRIM','HASAN AKSAKAL','HAKAN KARAMAN'],

labels:{

rotation: -90,

align: 'right',style: { fontSize:'13px',fontFamily: 'Verdana, sans-serif'}}},yAxis:{min: 0,title:{text:'Danışmanlık Saati'}},legend: {enabled: false},tooltip: {formatter: function() {

return '<b>'+ this.x +'</b><br/>'+

'Danışmanlık Saati: '+ Highcharts.numberFormat(this.y, 1) +' saat';

}},

series: [{

name: 'Danışmanlık Saatleri',

data:[16,160,10,239,400,200,32,6,44,288,198,99,235,166,130,185,0],

dataLabels: {

enabled: true,

rotation: 0,

'#FFFFFF',

align: 'right',

x: 0,

y: 50,

formatter: function() {

return this.y;

},

style: {

fontSize: '10px',fontFamily: 'Verdana, sans-serif'}}

}]

});

});

}); </script>

</head>

<body>

<script src=""http://code.highcharts.com/highcharts.js""></script>

<script src=""http://code.highcharts.com/modules/exporting.js""></script>

<div id=""container"" style=""min-width: 400px; height: 600px; margin: 0 auto""></div>

</body>

</html>";