Faaliyet Aktarımı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı > Faaliyet Aktarımları >

Faaliyet Aktarımı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Faaliyet Aktarımı

 

Faaliyet Aktarımı'na, Likom Gusto BPM - Aktarımlar > Faaliyet Aktarımları  ikonundan ulaşılır.

 

exp_collapse

 

Faaliyet Aktarımı; Herhangi bir kaynakta tanımlanmış olan Likom Gusto BPM Faaliyetini, veritabanında tanımlanmış olan herhangi bir Likom Gusto BPM Faaliyeti ' ne aktarmak için kullanılır.

 

A_info_128

Faaliyet Aktarımı'nın ana kullanım amaçlarından biri; daha önce farklı  CRM programı kullanan firmaların Faaliyet aktarımını  gerçekleştirmektir.

 

 

tog_minusFaaliyet Aktarımı Ekran Özellikleri

 

tog_minus_sev2 Kaynak Bilgisi

Faaliyet aktarımı yapılan kaynak ile ilgili bağlantı bilgilerinin tanımlandığı alandır.

 

BPM_Faaliyetaktarımı_kaynakbilgisi

 

Veritabanı Tipi:Bağlantı yapılacak kaynağın kullanmış olduğu veritabanı tipini seçmeye olanak sağlar.

Veritabanı Sunucusu:Bağlantı yapılacak kaynağın Sunucu adının manuel olarak girildiği alandır.

Kullanıcı Adı:Bağlantı yapılacak kaynağın veritabanı kullanıcı adının  girildiği alandır.

Veritabanı İsmi:Bağlantı yapılacak kaynağın kullanmış olduğu veritabanının isminin girildiği alandır.

Şifre:Bağlantı yapılacak kaynağın kullanmış olduğu veritabanına erişmek için kullanılacak olan şifredir.

 

tog_minus_sev2SQL Cümlesi

Karşı kaynaktan,hangi Likom Gusto BPM faaliyeti aktarımının seçileceği SQL Sorgu ekranıdır.

 

BPM_faaliyetaktarımı_sql sorgu ekranı

 

Karşı kaynaktan aktarılması istenen Likom Gusto BPM Faaliyeti, SQL sorgu ekranında seçildikten sonra ÇALIŞTIR butonuna tıklanmalıdır.

"ARIZAGIRISI" adlı faaliyetin aktarılması sırasında faaliyetin içerisinde tanımlı olan alanlar,Kaynak Bilgileri başlığında tanımlı oldukları türleri ile birlikte görüntülenirler.

 

hmtoggle_arrow1Kaynak Bilgileri

Karşı kaynaktan aktarılmak istenen Likom Gusto BPM Faaliyetinin,Likom Gusto BPM içerisinde nasıl oluşturulduğunu,hangi kolonlara sahip olduğunu gösteren ekrandır.

 

bpm_faaliyet_aktarım kaynakbilgileri

 

Adı:Aktarılmak istenen Likom Gusto BPM faaliyeti  içerisinde tanımlanmış alanları gösterir.

Türü:BPM faaliyeti içerisinde tanımlanmış olan alanların türlerini gösterir.(Int32,String,Decimal,Boolean,Datetime vb)

 

 

 

 

tog_minusLikom Gusto BPM Faaliyetinin Aktarımı

Faaliyet Aktarımı ekranında, aktarılmak istenen faaliyet ve kaynak seçimi yapıldıktan sonra;

 

-Kaynaktan aktarılması istenen faaliyetin, Likom Gusto BPM'de daha önce tanımlanmış olan bir faaliyetin içerisine aktarımı sağlanır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Faaliyetler arasında aktarım işleminin gerçekleşebilmesi için; kaynak kolonda Alan ve Tür eşlemesi yapılmalıdır.

 

*Aktarım yapılabilmesi için;aktarılmak istenen faaliyet içerisindeki alanların türleri(Int32,String,Decimal,Boolean,Datetime vb) ile mevcut BPM faaliyetinin türleri(Int32,String,Decimal,Boolean,Datetime vb)birbirine denk olması gerekir.

*Eşleme yapıldıktan sonra bu işlemi yapan BPM Kullanıcı tanımı yapılması gerekmektedir.

 

bpm_faaliyetaktarım_kullanıcı

 

*Aktarım yapacak Likom Gusto BPM kullanıcısının bilgileri girildikten sonra 'BAŞLA' butonuyla aktarım başlatılır.

 

 

BPM_faaliyet aktarım

 

Faaliyet türü; Aktarımı yapılan faaliyetin adı.

Kaynak Kayıt Sayısı; Aktarımı yapılan faaliyetin sahip olduğu satır sayısı,

Aktarma Durumu; Faaliyet aktarma ilerlemesi görüntülenir.

 

*Yapılan aktarım tamamlandıktan sonra , YENİ isimli faaliyet içerisinde kaynaktan aktarılan faaliyetin eşleşme yapılan alanları izlenebilir.

 

bpm_faaliyet aktarım son

 

A_info_128

Alan ve Tür eşlemesi;

(Konu-mArizatarifi) olarak yapıldığı için Yeni Faaliyeti içerisinde; Konu tekli seçim ekranında,Arıza Tarifi görüntülenebilir.