BPM Faaliyeti Oluşturma

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar > Olay Tanımları > Eylem Tanımları >

BPM Faaliyeti Oluşturma

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

BPM Faaliyeti oluşturma eylemi ile belirli bir koşulu kullanarak BPM Faaliyetleri oluşturma işlemi gerçekleştirilebilir. Örneğin bir excel tablosundaki veriler kullanılarak BPM de faaliyet oluşturulabilir. Oluşturulan faaliyetler BPM kullanıcılarına ortak görev olarak atanabilir. BPM Faaliyet eylemi oluşturma sihirbazının ilk sayfasında sihirbazın adımları belirtilmektedir.

 

BPM Faaliyet Eylemi Hoşgeldin Sayfası

BPM Faaliyet Eylemi Hoşgeldin Sayfası

 

Genel Özellikler sayfasında eylem ismi ve açıklaması belirlenmektedir.

BPM Faaliyet Eylemi Genel Özellikler Sayfası

BPM Faaliyet Eylemi Genel Özellikler Sayfası

 

Bir sonraki sayfada BPM faaliyetinin oluşturulacağı veri tabanının bağlantı bilgisi seçilmelidir.

BPM Faaliyeti Veri Tabanı Seçimi

BPM Faaliyeti Veri Tabanı Seçimi

 

Takip eden sayfada oluşturulacak faaliyetin türü belirtilmelidir. Seçim kontrolünde belirtilen veri tabanındaki faaliyet türü tanımları yüklenmektedir.

Faaliyet Türü Seçimi

Faaliyet Türü Seçimi

 

Bir sonraki sayfada faaliyeti kullanma yetkisi olan kullanıcılar listelenmektedir. Eylem ile oluşturulacak faaliyet(ler)i oluşturan kullanıcı  seçilmelidir.

Faaliyeti Oluşturan Kullanıcıyı Belirleme

Faaliyeti Oluşturan Kullanıcıyı Belirleme

 

tog_minusFaaliyet alanları ile kaynak satır alanlarını eşleme

Faaliyetin alanlarını kaynak satırı verileri oluşturmaktadır. Bu sayfada faaliyetin alanları listelenmektedir.  Listenin alanları ve açıklamaları tabloda verilmiştir.

Alan Adı

Açıklama

Etiketi

kontrolün BPM Formunda gözüken etiketidir.

Id

BPM de kontrolün ID değeridir.

Türü

Kontrolün Türüdür.

Veri Türü

Faaliyet alanının veri tipidir.

Kaynak Alan

Bulunduğu satırdaki faaliyet alanına denk gelen Koşul parametresi seçimidir. Bu alanda seçilebilir parametreler koşul parametrelerinden Veri Türü ile aynı türden olanlardır.

Varsayılan

Kaynak alan belirtmeksizin istenen değer faaliyet alanına yazılsın isteniyorsa bu özellik kullanılır.

 

Faaliyet Alanları - Kaynak Satır Parametreleri Eşlemesi

Faaliyet Alanları - Kaynak Satır Parametreleri Eşlemesi

 

Bu ekranda faaliyetin alanları ile koşul parametrelerinin eşleştirilmesi gerekmektedir. DateTime (tarih kontrolü) alanlarının eşleştirilmesi zorunludur.

Sihirbazın son sayfasında istenirse oluşturulan faaliyetler kullanıcılara ortak görev olarak atanabilir. Sayfada kullanıcı ve yetki grubu seçimleri bulunmaktadır.

 

Görev Atanacak Kullanıcı(lar) Seçimi

Görev Atanacak Kullanıcı(lar) Seçimi

 

Sonraki sayfada Bitir düğmesine tıklanarak eylem kaydı sonlandırılır.