Faaliyet Listeleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı >

Faaliyet Listeleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Faaliyet Listeleri Likom Gusto BPM - İş Süreçleri Yönetimi'nde tanımlanmış olan faaliyetlerin götüntülendiği kısımdır. Bu kısımda Tüm Faaliyetler, Tek Faaliyet Türü, Ekli Belgeler, Anımsatıcılar, Onaylar, Yapılacaklar ve Faaliyet Arama sekmeleri bulunur.