Faaliyet Tanımları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı > Tanımlar >

Faaliyet Tanımları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom Gusto BPM Faaliyet Tanımları ekranı, faaliyetlerin tanımlandığı, faaliyet gruplarıın oluşturulduğu, faaliyet durumlarının seçildiği ve faaliyet raporlarının hazırlandığı ekrandır.