Form Kontrolleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı > Tanımlar > Form Tasarımı >

Form Kontrolleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Grup tanımı yapıldıktan sonra, sayfanın sağ alt kösesinde buluna tasarım ekranını göster düğmesi kullanılarak tasarım ekranı açılır. Örnekteki gibi, personel bilgisi  ad ve soyad alanları eklemek için, ad ve soyad bilgisi text olacağından kontroller bölmesindeki text kontrolü sekmesi tutulup sürüklenerek form grup tasarımı içerisinde istenilen konuma bırakılır.

 

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

A_caution_128

Text kontrolunu sürükledikten sonra form grup tasarımı ekranı kapatılmadan faaliyet tanımı ekranında resimde görüldüğü gibi otomatik alan adı sekmesi kaldırılıp, eklenen alana bir isim verilir. Eğer bu sekme kaldırılmaz ve alan adı otomatik olarak verilirse, verilen alan adı hem eklenen alan ile alakasız olacak hemde alan adı sonrada değişime izin vermediği için işlemlerin en baştan yapılması gerekecektir.

exp_collapse

 

 

Şekildeki gibi eklenen alanın etiket adı ve etiketin yeri seçilir. Faaliyet tanımı ekranında kaydet butonuna basıldığında eklenen alanın başlığı değişir.

   

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Kontroller sekmesinden aynı şekilde sürükleyip bırakılarak

 

Likom Gusto BPM Form  Kontrolleri Memo Kontrolü sekmesi text kontrolüne sığmayan daha uzun metinler adres vb. için eklenir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Likom Gusto BPM Form  Kontrolleri Seçim Kontrolü sekmesi ile seçim özelliği eklenir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Likom Gusto BPM  Form  Kontrolleri Tarih Kontolü sekmesi ile tarih özelliği eklenir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Likom Gusto BPM  Form  Kontrolleri Sayı Girişi sekmesi ile sayı tanımlamaları yapılır.  

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Likom Gusto BPM  Form  Kontrolleri Döviz Seçimi sekmesi kullanılan dövizi seçmek için eklenir.

 

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Likom Gusto BPM  Form  Kontrolleri Tanımlı Değer Seçimi (Tekli)

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

ve Tanımlı Değer Seçimi (Çoklu)

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

sekmeleri ile form tasarımı içerisinde tanımlanan değerler seçilir.

 

Likom Gusto BPm içerisinde tanımlanmış olan faaliyet ya da kart içerisine eklenen Kod-Ad kontrolü sekmesi seçilen kod türüne ait firma içerisinde tanımlı olan değerleri görüntülemeye yarar.

    clip1805

 

Kod-Ad kontrolü sekmesi kullanılırken;

Firma kullanıcısı; İşlem yapılmak istenen firmanın seçildiği alandır. Firma seçimi manuel yapılır.

Kod Türü; Görüntülenmesi istenen kart türünün seçildiği alandır.

Kod Maskesi; Firma genel tanımlarında tanımlanmış olan maske yapısının girildiği alandır.

SQL Koşulu; Görüntülenmek istenen kod türü bilgilerinde herhangi biri parametre kullanılması istenirse,SQL ekranında bellirtilir.

 

Faaliyet içerisinde;görselde ki gibi firma belirtildikten sonra,kod türü seçimi yapıldıktan sonra, Gusto00008 içerisinde tanımlanmış olan veritabanında mevcut olan stok kartlarını,faaliyette görüntülemeye yarar.

   

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Likom Gusto BPM  Form  Kontrolleri BPM Kart Kontrolü sekmesi sürüklenip bırakılarak faaliyet daha önceden tanımlanmış BPM kartına bağlanır. Bu sayede faaliyette işlem yapılırken tanımlanan kartın özelliklerine göre işlem yapılır.

 

Likom Gusto BPM  Form  Kontrolleri SQL - Tek Seçim ve SQL - Çoklu Seçim sekmeleri faaliyette veritabanından bilgileri çekmek kullanılır. SQL editorü sekmesinden SQL sorgusu yazılarak sorgudaki veriler faaliyete bağlanır ve faaliyet içerisinde istenilen veriler seçilir. Text 1 ve Text 2 alanları seçilerek, seçimde gösterilecek olan alanlar belirlenir.

 

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

   

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Likom Gusto BPM  Form  Kontrolleri Kronometre ve Süre sekmeleri ile faaliyete zaman kontolleri eklenir.

 

   

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Likom Gusto BPM Form  Kontrolleri Çoklu Giriş sekmesi ile birden fazla girişin eklenebildiği ekran oluşturulur. Bu sayede ana form tasarımının içerisinde yeni bir form tasarlamanın yolu açılır. Birden fazla giriş yapılarak düzenlenir.

 

   

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Likom Gusto BPM  Form  Kontrolleri SQL Sonucu sekmesi ile yazılmış olan bir SQL sorgusunun sonucu faaliyete eklenir. Form tasarımının alt kısmında bulunan sekmeden boş değerlerde gösterilecek açıklama yazılır, açıklama rengi seçilir.

 

     

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Likom Gusto BPM  Form  Kontrolleri Muhasebeleştirme sekmesi eklenerek faaliyeti muhasebeye kaydetme butonu oluşturulur.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Muhasebeleştirme işlemi önceden sadece Gusto dan yapılmaktaydı. Şimdi ise BPM üzerinden  herhangi bir faturayı kaydetme işlemi yapılabilmektedir. Muhasebeye butonuna basıldıktan sonra açılan ekran Gusto ekranının aynısıdır ve kullanıcı aşina olduğu bir ekranın aynısını kullanırken zorluk çekmemektedir.

  clip1763

 

Yeni Bir Yevmiye Fişi Oluştur butonuna tıklanıldığında Gusto da olduğu KDV ler birleştirilsin mi, KDV satırları ayrı ayrı oluşturulsun mu ekranları açılır.

 

  clip1764   clip1765

 

İşlemleri seçilecek bir yevmiye kaydı ile birleştirmek isternirse aşağıdaki yevmiye fişleri listesi açılır.

 

   

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Seçilen bir yevmiye fişi ile birleştirme yapılır. Birleştirmeden sonra yevmiye fişi ekranı açılır.

 

   

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.
7

 

Ek notları yazmak için “Ek Bilgiler” butonuna basılır.

 

   

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Kaydet denildikten sonra Yevmiye fişi oluşturulur. Bu yevmiye fişleri BPM den ve Gustodan izlenebilir.

 

     

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Likom Gusto BPM Form  Kontrolleri Ekli Belge veya Bağlı faaliyet sekmeleri ile faaliyete sistemde bulunan bir dosya yahut

faaliyet atanır, faaliyet çalışırken o dosya ya da faaliyet seçimi yapılır. İstenirse dosya türü kısıtlaması alt satırdan eklenir.

 

     

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Likom Gusto BPM  Form  Kontrolleri Web Browser sekmesi ile faaliyete bir web adresi URL'si tanımlanır, faaliyet içerisinden bu adrese bağlanılır.

 

Likom Gusto BPM  Form  Kontrolleri Action Button sekmesi ile bir faaliyette yazılmış olan eylem sorgusu çalıştırılır. Yazılan sorgu hazırlanan butona bağlanarak işlem yapılır.

 

     

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Resim kontrolünde resimi alanlara bölme özelliği aktif iken bölütlenmiş alanlar fare ile alan üzerine gidildiğinde görünür durumda olacaktır. Alanların tümü varsayılan olarak görünebilir olmalı.Bölütlenmiş alanların sürekli görüntüleyebilmek için form tasarımı Resim kontrolü özelliklerine "Alanlar Her Zaman Görünsün" işaretlenmiş olmalıdır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Alanların renklerini dinamik olarak değiştirebilmek için Eylemlerden faydalanılmaktadır. İlgili eylem yazımı için tıklayınız.

alanları form tasarım ekranına eklenir.