Faaliyet Grupları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı > Tanımlar > Faaliyet Tanımları >

Faaliyet Grupları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Faaliyet Grupları sekmesi, Likom Gusto BPM'de tanımlanan faaliyetleri gruplamak için kullanılır. Faaliyet grupları, faaliyetler için bir üst başlık olarak düşünülebilir. Faaliyet  gruplarına Likom Gusto BPM - İş Süreçleri Yönetimi > Tanımlar > Faaliyet Grupları ikonu ile ulaşılır.exp_collapse

 

Faaliyet Grupları sekmesine tıklanıldığında faaliyet grupları ekranı açılır. Buradan yeni faaliyet grubu tanımlanır veya mevcut faaliyet gruplarının özellikleri (Grup Adı, Grup Simgesi, Yetkiler)  değiştirilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Faaliyet Grupları, yeni faaliyet tanımlanırken genel özellikler sekmesinde seçilir. Bu sayede içerikleri birbiri ile yakın faaliyetler aynı başlık altında gruplanmış olur.

 

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Grup seçimi yapılan faaliyete yeni giriş yapılırken faaliyetin önce grubu seçilir, gruptan açılan pencerede girişi yapılacak faaliyet açılır.

 

exp_collapse