Raporlar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı > Tanımlar > Faaliyet Tanımları >

Raporlar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Raporlar

Raporlar,Likom Gusto BPM içerisinde tanımlanan Likom Gusto BPM Faaliyetlerine  bağlanabilen raporlardır.

 

 

Raporlar'a Likom Gusto BPM -Tanımlar >Faaliyet Tanımları >Raporlar  ikonundan ulaşılır.

 

exp_collapse

 

 

tog_minusRapor Yükleme Aşamaları

Mevcut olan Likom Gusto BPM Faaliyetleri içerisinden seçilen bir karta rapor bağlamak için;

 

a)

EKLE butonuyla yeni rapor ekranı getirilmesi sağlanarak,Likom Gusto BPM Faaliyetinde görüntülenecek raporun adı seçilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

b)Rapor seçme ekranı açılarak,bağlanılacak Crystall raporun bulunduğu dosya bulunup rapor seçimi yapılır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

A_caution_128

 

Mevcut olan Likom Gusto BPM Faaliyetleri içerisine sadece .rpt uzantılı olan CRYSTALL raporlar bağlanabilir.

 

 

 

 

c)Raporun bağlanacağı  Likom Gusto BPM Faaliyet seçimi yapılır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

d) Faaliyet seçimi yapıldıktan sonra 'Raporu Yükle' butonuna tıklayarak raporun seçilen faaliyete yüklenmesi sağlanır.

 

tog_minus_sev2Rapor Özellikleri

Seçilen BPM Faaliyetine raporun yüklendiği;

-Rapor Tabloları

-Var olan parametrelerin görüntülenmesiyle anlaşılır.

bpm_karttanımları_rapor_parametreleri

 

bpm_Karttanımları_raporyükleme_parametreler

A_caution_128

 

Yüklenen raporun görüntülenebilmesi için Yetkiler ekranından,yetkilendirme yapılmalıdır!

 

 

 

BPM_karttanımları_raporyetkileri

hmtoggle_arrow1Yüklenen Raporu Görüntüleme

Rapor yüklemesi yapılan Likom Gusto BPM Faaliyeti,

 

Likom Gusto BPM - Faaliyet Listeleri->Tek Faaliyet Türü  ikonundan seçilerek

Yeni Faaliyet Girişi butonuna tıklanıldığında, Gönder butonunda tanımlanan raporu görüntülemek mümkün olur.

 

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.