İzleme Ajandaları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı >

İzleme Ajandaları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Grup Bazlı ve Kart Bazlı işlemleri İzleme Ajandaları alanından gerçekleştirilir.