Kart Aktarımı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı > Kart Aktarımları >

Kart Aktarımı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Kart Aktarımı

 

Kart Aktarımı'na, Likom Gusto BPM - Aktarımlar > Kart Aktarımları ikonundan ulaşılır.

 

exp_collapse

 

Kart Aktarımı;Herhangi bir kaynakta tanımlanmış olan Likom Gusto BPM Kartı biçimindeki , veritabanında tanımlanmış olan herhangi bir Likom Gusto BPM Kartı'na aktarmak için kullanılır.

 

A_info_128

Kart Aktarımı'nın ana kullanım amaçlarından biri;daha önce farklı  CRM programı kullanan firmaların tanımlanmış olan Kart'ların entegrasyonunu,aktarımını yapmaktır.

 

tog_minus Kart Aktarımı Ekran Özellikleri

tog_minus_sev2Kaynak Bilgisi

 

Kart aktarımı yapılan kaynak ile ilgili bağlantı bilgilerinin tanımlandığı alandır.

bpm_kartaktarımı_kaynakbilgileri

Veritabanı Sunucusu: Bağlantı yapılacak kaynağın sunucu adının manuel olarak girildiği alandır.

Kullanıcı Adı: Bağlantı yapılacak kaynağın veritabanı kullanıcı adının  girildiği alandır.

Veritabanı İsmi: Bağlantı yapılacak kaynağın kullanmış olduğu veritabanının isminin girildiği alandır.

Şifre: Bağlantı yapılacak kaynağın kullanmış olduğu veritabanına erişmek için kullanılacak olan şifredir.

tog_minus_sev2SQL Cümlesi

Kaynaktan,aktarılmak istenen BPM Kart tipinin seçileceği  SQL Sorgu ekranıdır.

bpm_kartaktarımı_sql cumlesı

Karşı kaynaktan aktarılması istenen Likom Gusto BPM Kart, SQL sorgu ekranında seçildikten sonra "ÇALIŞTIR" butonuna tıklanmalıdır.

"ÇALIŞTIR" butonuna basılmasıyla birlikte,EPMKARTTURU tablosunda bulunan kolonlar ve türleri görüntülenir.

hmtoggle_arrow1Kaynak Bilgileri

Karşı kaynaktan aktarılmak istenen Likom Gusto BPM Kartının, Likom Gusto BPM içerisinde nasıl oluşturulduğunu,hangi kolonlara sahip olduğunu gösteren ekrandır.

BPM_kartaktarımıkanyak bilgileri 3.sev

Adı:Aktarılmak istenen Likom Gusto BPM kartı  içerisinde tanımlanmış alanları gösterir.

Türü:Likom Gusto BPM kartı içerisinde tanımlanmış olan alanların türlerini gösterir.(Int32,String,Decimal,Boolean,Datetime vb)

 

 

tog_minusBPM Kartının Aktarımı

 

Kart Aktarımı ekranında,aktarılmak istenen kart ve kaynak seçimi yapıldıktan sonra;

 

-Kaynaktan aktarılması istenen kartın, Likom Gusto BPM'de daha önce tanımlanmış olan bir kartın içerisine aktarımı sağlanır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

*Kartlar arasında aktarım işleminin gerçekleşebilmesi için; kaynak kolonda Alan ve Tür eşlemesi yapılmalıdır.

 

*Aktarım yapılabilmesi için; aktarılmak istenen kart içerisindeki alanların türleri(Int32,String,Decimal,Boolean,Datetime vb) ile mevcut BPM kartın türleri(Int32,String,Decimal,Boolean,Datetime vb)birbirine denk olması gerekir.

 

*Eşleme yapıldıktan sonra bu işlemi yapan Likom Gusto BPM Kullanıcı tanımı yapılması gerekmektedir.

 

bpm_kartaktarımyapanpersonel

 

*Aktarım yapacak Likom Gusto BPM kullanıcısının bilgileri girildikten sonra 'BAŞLA' butonuyla aktarım başlatılır.

 

bpm_kartaktarımbaşla

 

*Yapılan aktarım tamamlandıktan sonra , DENEME isimli kart içerisinde kaynaktan aktarılan kartın eşleşme yapılan alanları izlenebilir.

 

bpm_kartaktarım_aktarılanalanlarıgörüntüleme

 

A_info_128

Alan ve Tür eşlemesi

(Adı-sKısaadı) Eşlemesi yapıldığı için Yeni Kart içerisinde Adı seçim alanında Aktarım yaptığımız karttaki KISAADİ alanı görüntülenir.