Kart Aktarımları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı >

Kart Aktarımları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kart Aktarımı

 

Kart Aktarımı'na, Likom Gusto BPM - Aktarımlar > Kart Aktarımları ikonundan ulaşılır.

 

exp_collapse

 

Kart Aktarımı;Herhangi bir kaynakta tanımlanmış olan Likom Gusto BPM Kartı biçimindeki , veritabanında tanımlanmış olan herhangi bir Likom Gusto BPM Kartı'na aktarmak için kullanılır.

 

A_info_128

Kart Aktarımı'nın ana kullanım amaçlarından biri;daha önce farklı  CRM programı kullanan firmaların tanımlanmış olan Kart'ların entegrasyonunu,aktarımını yapmaktır.