Kart Arama

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı > Tanımlar > Kart Listeleri >

Kart Arama

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kart Arama ile arama yapıldığında karta bağlı faaliyetler ekrana getirilir. Kart Arama ekranı için Likom Gusto BPM modülü Kart Listeleri alanı Kart Arama ikonuna ulaşılır. exp_collapseexp_collapse

Kart Arama ikonuna tıklanıldığında Kart Arama ekranı açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Alan Adı:

bpmkart11

 

Kart Türleri:

bpmkart12