Kart Listeleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı > Tanımlar >

Kart Listeleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kart listeleri Likom Gusto BPM'de tanımlanmış kartlara ulaşılan kısımdır. Likom GustoBPM'de kartlar sekmesinden yapılan karta bağlı faaliyetler takip edilir. Örneğin, müşteri Likom Gusto BPM'de karttır, buna bağlı olarak müşteriye hizmet verilmesi, telefon görüşmesi, gelen kargo gibi işlemler faaliyettir.  Yapılan bu faaliyetler Müşteri Kartı'nda ki faaliyet sekmesinden izlenir.

exp_collapse