Kart Tanımları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı > Tanımlar >

Kart Tanımları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

BPM Kart Tanımı, BPM'de kullanılan 3 ana yapıdan biridir.

Bir personelin bilgilerini tutmak, ya da bir araç bilgilerini tutmak için hazırlanan ekranlarda tercih BPM Kart yapısı olmalıdır.

Kartlar, faaliyetlerin içerisinde de kullanılabilirler.

BPM'de Kart tanımı grubu 3 ikonu içerir, Kart Tanımları, Kart Grupları ve Raporlar.