Kişisel Ajanda

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı >

Kişisel Ajanda

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Kişisel Ajanda, kullanıcıların gün, hafta yada ay içerisinde yaptıkları yada yapacakları, kayıtların tutulmasını ve sisteme kaydetmesini sağladığı alandır.Kişisel ajanda kısmı  gün, çalışma haftası(Pazar hariç), hafta, ay ve zaman çizelgesi olarak yapacağınız işlemlerin kaydını tutar Ajanda ekranına ulaşmak için BPM'in Ajanda menüsünde bulunan Kişisel ikonuna tıklanılır.exp_collapse

Kişisel ikonuna tıklanıldığında Kişisel Ajanda ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusKişisel Ajanda Ekran Özellikleri

Ekran üzerinde bulunan simgeler ve açıklamaları şu şekildedir.

clip1200simge1

Ajanda ekranın önizleme olarak görüntülenmesini sağlar. Bu simgeye tıklanıldığında önizleme ekranı görüntülenir. Buradan Dosyaya Kaydetme, Yazdırma gibi işlemler gerçekleştirilebilinir. exp_collapse

clip1200simge2

Ajanda ekranını direkt olarak yazıcıya gönderir.

clip1200simge3

Ajanda ile ilgili ayarlandırmalar yapılır. Sayfa yapılandırması buradan yapılabilir. İkona tıklanıldığında Sayfa ayarları ekranı görüntülenir. Buradan hangi zaman dilimlerinin sayfada görüntüleneceği, sayfanın boyutu, başlık alanın nasıl görüntüleneceği gibi çıktı alınması istenildiğinde hangi formatta çıkacağı gibi ayarlamalar buradan yapılır. exp_collapse

clip1200simge4

Yeni Faaliyet ikonu. Planlama yapmak için kullanılır.

clip1200simge5

Yeni Tekrarlı Faaliyet. Belirli zamanlarda yenilenmesi gereken yapılacak işlerin planlamasında kullanılır.

clip1200simge6

Geri, bulunulan zamandan önceki zamanlara gidilmesini sağlar.

clip1200Simge7

İleri, bulunulan zamandan sonraki zamanlara gidilmesini sağlar.

clip1200simge8

Bugüne Git, Kişisel Ajanda ekranında bulunulan günün tarih alanın vurgulanmasını sağlar, yani bulunulan güne gidilmiş olunur.

clip1200simge9

Uzaklaştır, Aktif görünümde zaman aralığını küçülterek, faaliyet görünümlerini büyültür. Aralık 9:00 -10:00 iken 9:00 - 9:05 - 9:10 -...- 9:55 - 10:00 gibi ayrıntılandırılır.

clip1200simge10

Yaklaştır, Aktif görünümde zaman aralığını büyülterek, faaliyet görünümlerini küçültür.

clip1200simge11

Tek Gün, aktif görünümde, ekranda sadece seçili olan günün kalmasını sağlar.

clip1200simge12

Çalışma Haftası, aktif görünümde sadece iş günlerinin ekranda olmasını sağlar.

clip1200simge13

Haftalık, aktif görünümde haftanın tüm günlerinin ekranda olmasını sağlar.

clip1200simge14

Aylık, aktif görünümde 1 ayın tüm günlerinin görüntülenmesini sağlar. Ay boyunca yapmış olduğunuz hareketlere bakabilir, ay içerisinde planlamalar yapıp takip edebilir, randevularınızı, yıldönümlerinizi aylar  öncesinden planlayabilir,  günü geldiğinde çalışma haftası yada gün bazında ekranlarında otomatik olarak görebilirsiniz.

clip1200simge15

Zaman Çizelgesi, geçmişdeki faaliyetleri yada gelecek zaman için planlanan faaliyetleri yıl farkı olmaksızın takibini sağlayan alandır.

clip1200simge16

Grant Görünümü

clip1200simge17

Hiçbirşeye göre gruplandırma.

clip1200simge18

Tarihe göre gruplandırma.

clip1200simge19

Kaynağa göre gruplandırma.

clip1201

Haftasonu günlerini 1 bir kolonda gösterme, sıkıştırma.

clip1202

Ekranda sadece iş saatlerinin(9:00-17:00) görüntülenmesini sağlar.

clip1203

Hücrelerinin yüksekliğini otomatik ayarla.

clip1204

Hücreleri birleştime. herzaman, asla, otomatik, gibi seçimleri mevcuttur.

 

İkonların yanlarında bulunan aşağı yönlü ok işaretine clip1209 tıklanıldığında, Ekle/Kaldır seçimi gelir. Ekle/Kaldır seçimlerinde her ikon topluluğu için ayrı işlemler bulunur. Bu alanlardan ekranda görüntülenmesi istenilen ikonlar seçilebilir, yada ilk oluşturulma haline geri dönülebilir.

Önizleme,Yazdır,Sayfa Ayarları işlem grubu(Yazdırma Grubu) için aşağı yönlü ok clip1209 seçimi sonrası;

clip1205

Yeni Faaliyet ve Yeni Tekrarlı Faaliyet (Faaliyet,Plan grubu)işlem grubu için aşağı yönlü ok clip1209 seçimi sonrası;

clip1206

İleri, Geri,Uzaklaştır, Yakınlaştır işlem grubu(Gezinme) için aşağı yönlü ok clip1209 seçimi sonrası;

clip1208

Günlük, Haftalık, Aylık, Zaman Çizelgesi işlem grubu(Arrange) için  aşağı yönlü ok clip1209 seçimi sonrası;

clip1210

Tarihe, Kaynağa göre gruplama işlem grubu(Gruplama) için aşağı yönlü ok clip1209 seçimi sonrası;

clip1211

 

Kişisel Ajanda ekranı üzerinde, çizelge alanında sağ klick yapıldığında Yeni Faaliyet girişi, tarihe gitme gibi işlemler gerçekleştirilebilinir.

clip1212

Takvim Alanı: Bulunulan aydan itibaren 3 aylık zamanı gösterir. İşlem yada plan oluşturacağınız zamanın üzerini takvimden tıkladığınızda otomatik olarak Zaman Çizelgesi çalışır ve sizi o haftaya götürür.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusKişisel Ajanda Ekranında Diğer İşlemler

Kişisel Ajanda ekranında Yazdır, Yenile, Faaliyet Tanımları alanları mevcuttur.

clip1213

 

Tümü: Bu alan yapmış olduğunuz faaliyetlerin ekranda kısıtlama yapmasını sağlar

Faaliyet Planlamaları: Faaliyetler içerisinde planlanmış olanlar var ise onların sadece ekrana gelmesini sağlar

Faaliyet Gerçekleşmeleri: Planlanmış olan faaliyetler gerçekleşmiş ise ekranda gerçekleşen faaliyetleri gösterir.

Gerçekleşmemiş Planlamalar: Faaliyetler plan aşamasından gerçkeleşme aşaması geçmemiş ise bu faaliyetlerin sıralanmasını sağlar.

Faaliyet Türleri: Bu alan sisteme kayıtlı olan tüm faaliyetleri içerir. Ekran üzerinde kısıtlama yaparken Faaliyet Türleri butonu içerisinde bulunan kayıtlara göre kısıtlama yapar.(Faaliyet türlerini belirleme işlemleri teknik dokümanda yer almaktadır.Sistemci tarafından faaliyet türleri oluşturulur.)

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Yenile: Bu buton ekranın yenilenmesini sağlar.

Yazdır: Ekranda bulunan kayıtların yazıcıdan çıktı alınmasını sağlar.

 

tog_minusKişisel Ajanda Üzerinde İşlem Yapma

Kişisel ajanda üzerinde yapmış olduğunuz faaliyeti girerken BPM-İş Yönetim Süreçleri üzerinde yer alan Yeni Faaliyetler alanından yada kişisel ajanda ekranından yapabilirsiniz. Burada bulunan faaliyetler sistemci tarafından oluşturulmakta olup, faaliyetin kullanım şekli (kullanıcıya verilen yetki) sistem yönetici tarafından belirlenmektedir.Faaliyetlerde bulunan tüm kartlar dizaynlar sistemci tarafından oluşturulur.

 

Menü Gezgini Alanından Yeni Faaliyet Girişi: Yeni Faaliyetler alanını sistem yöneticisi ayarlar. Kart tanımlama işlemleri (müşteri kartı, stok kartı, telefon kartı, yetkili kişi kartı....) teknik dokuman içerisinde yer almaktadır. Yeni faaliyetler alanından yapmış olduğunuz faaliyete uyan kart türü seçilip tıklanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Kişisel Ajanda Ekranından Yeni Faaliyet Girişi: Ekran üzerinde zaman dilimini belirledikten sonra, bulunulan alanda sağ klick yapıldığında Yeni Faaliyet seçimi gelir, buradan istenilen türden faaliyet seçilerek ajandada gösterme işlemi tamamlanmış olur. Sistem faaliyetleri sağ klickle gelen Yeni Faaliyet seçimi altına tanımlı tüm faaliyetleri ekler.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Kişisel Ajanda ekranında gösterilen faaliyetler üzerinde sağ kilick yapıldığında Faaliyeti Aç, Sil,Anımsatıcılar gibi çeşitli işlemler görülür.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Faaliyeti Aç, seçildiğinde faaliyet ekranı görüntülenir. Yapılanlar izlenebilir, değişiklikler yapılabilir.

Sil denildiğinde seçili faaliyet ajandadan kaldırılır.

Zamanı Şöyle Göster, faaliyetin durum bilginin farklı renklendirmelerle ekranda görüntülenmesini sağlar.

Faaliyet Bağlantıları seçimi yapıldığında Faaliyet Bağlama ekranı görüntülenir. Bağlı Faaliyetler, bunların kaldırılması yenilerinin eklenmesi gibi işlemler bu ekrandan yapılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Anımsatıcalar seçimi yapıldığında Anımsatıcılar ekranı görüntülenir. Buradan belli zaman dilimlerinde ilgili faaliyet ile ilgili anımsatma yapılması sağlanabilir.

clip1219