Kart Tanımları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı > Tanımlar > Kart Tanımları >

Kart Tanımları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kart Tanımları, Likom Gusto BPM Kart Tanımları grubu alanında yer alan, kart, kart raporları ve kart gruplarının  tanımlandığı ve izlendiği yerdir. Kart Tanımları ekranı için BPM genel menü alanından Tanımlar sekmesine geçilir. Tanımlar sekmesi altında bulunan Kart Tanımları menüsünden Kart Tanımları ikonuna ulaşılır.exp_collapse

Kart Tanımları ikonuna tıklanıldığında aşağıda ki ekran görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Kart Tanımları ekranında Gruplar, Export, Tüm Kart Kontrolleri, Yeni, Aç, Sil düğmeleri yer almaktadır.

 

Gruplar Düğmesi:  Gruplar düğmesine tıklanıldığında Kart Grupları ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Kart Grupları ekranında yeni bir grup ekleme, var olanı silme, gruplara yetki verme gibi işlemler yapılabilir.

Ekle düğmesine tıklanıldığında ekrana yeni bir satır eklenir ve buradan istenilen isim ve simgesi belirlenerek yeni grup oluşturulur.

bpmkart14

Sil düğmesine tıklanıldığında tanımlı grup sistemden silinir.

Yetkiler düğmesine tıklanıldığında Kart Menu Grupları Yetkileri ekranı görüntülenir. Bu ekrandan gruplara verilen yetkiler belirlenir.

bpmkart15

 

İmport Düğmesi:

 

Tüm Kart Kontrolleri düğmesine tıklanıldığında Tüm Kart Kontrolleri ekranı görüntülenir. Kartlarda kullanılan tüm kontroller, onlara ait kullanıldıkları form adları, adları, dahil oldukları grup adları, kontrolün tipi ve tanımı ve kontrole ait alan adı gibi bilgiler bulunur.

bpmkart16

Tanımı Aç kolonu altında bulunan üç nokta(...) düğmesine tıklanıldığında Kart Tanımı ekranı görüntülenir. Kart Tanımı ekranında isteğe göre düzenlemeler yapılabilir.

bpmkart17

 

Tüm Kart Kontrolleri ekranında bulunan İzle&Gönder düğmesine tıklanıldığında tüm kart tanımları ve bilgileri panoya aktarılır ve istenilirse çıktı alınabilir.

bpmkart18

 

Ekle Düğmesi'ne tıklanıldığında Kart Tanımı ekranı görüntülenir. Kart Tanımı ekranından istenilen özelliklerde yeni bir kart oluşturma işlemi gerçekleştirilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.