Raporlar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı > Tanımlar > Kart Tanımları >

Raporlar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Raporlar

 

Likom Gusto BPM  içerisinde tanımlanan Likom Gusto BPM Kartlarına bağlanabilen raporlardır.

 

Raporlar'a Likom Gusto BPM - Tanımlar >Kart Tanımları >Raporlar  ikonundan ulaşılır.

 

exp_collapse

 

 

tog_minusRapor Yükleme Aşamaları

 

Mevcut olan Likom Gusto BPM Kartları içerisinden seçilen bir karta rapor bağlamak için;

 

 

a) EKLE butonuyla yeni rapor ekranı getirilmesi sağlanarak,Likom Gusto BPM Kartında görüntülenecek raporun adı seçilir.

 

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

b) Rapor seçme ekranı açılarak,bağlanılacak Crystall raporun bulunduğu dosya bulunup rapor seçimi yapılır.

 

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

A_caution_128

Mevcut olan Likom Gusto BPM Kartları içerisine sadece .rpt uzantılı olan CRYSTALL raporlar bağlanabilir.

 

 

c) Raporun bağlanacağı Likom Gusto BPM Kart seçimi yapılır.

 

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

d) Kart seçimi yapıldıktan sonra 'Raporu Yükle' butonuna tıklayarak raporun seçilen karta yüklenmesi sağlanır.

 

 

tog_minus_sev2Rapor Özellikleri

 

Seçilen Likom Gusto BPM Kartına raporun yüklendiği;

-Rapor Tabloları

-Var olan parametrelerin görüntülenmesiyle anlaşılır.

 

bpm_karttanımları_rapor_parametreleri       bpm_Karttanımları_raporyükleme_parametreler                                      

 

 

A_caution_128

Yüklenen Raporun görüntülenebilmesi için yetkiler ekranından yetkilendirme yapılmalıdır!

 

 

BPM_karttanımları_raporyetkileri

 

 

hmtoggle_arrow1Yüklenen Raporu Görüntüleme

Rapor yüklemesi yapılan Likom Gusto BPM Kart,

 

Likom Gusto BPM - Kart Listeleri >Kartlar ikonundan seçilerek

İşlemler butonundan Yeni kart tanımı yapıldığında Gönder ikonundan tanımlanan raporu görüntülemek mümkün olur.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.