Onay Tanımları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı > Tanımlar >

Onay Tanımları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom Gusto BPM'de Onay Tanımları faaliyet veya kartlara özel onay tanımlamak için kullanılır. Onay tanımları ile faaliyet veya karta koşul bağlanarak, o işleme özel tanımlanan olay çalıştırılır. Onay Tanımları faaliyet veya kart formlarından bağımsızdır fakat bu formlarda kullanılmaktadır. Onay tanımı iskelet özelliği gösterir. Kullanıldığı forma göre değişiklik gösteren kısımları kullanım için yapılan tanımda belirlenir.