Faaliyete Onay Atama

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı > Tanımlar > Onay Tanımları >

Faaliyete Onay Atama

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tanımlanmış onayları  faaliyetlere atamak için Faaliyete Onay Atama ekranı kullanılır. Faaliyete Onay Atama  ekranına ulaşmak için Likom Gusto BPM'in Tanımlar menüsünde yer alan Faaliyete Onay Atama ikonu kullanılır. exp_collapse

Faaliyete Onay Atama ekranında Onay Tanımı Kullanımları yer almaktadır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Faaliyete atanmış olan onay tanımları satır alanından seçilerek incelenebilir, değiştirilebilir.

Ekle düğmesine tıklandığında Faaliyet Onay Kullanımı ekranı görüntülenir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Faaliyet Onay Süreci Adı: Oluşturulmak istenen yeni onay tanımı kullanımının ismi bu alanda belirlenir. Varsayılan olarak Yeni Onay Tanımı Kullanımı olarak gelir ve kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Faaliyet Türü: Oluşturulacak olan yeni onay tanımı kullanımının hangi faaliyet için geçerli olacağı bu alandan belirlenir. Alana tıklandığında sistemde tanımlı olan tüm faaliyetler listelenir ve istenilen seçim yapılarak  işleme devam edilir.

Onay Tanımı: Onay Tanımları ekranında oluşturulmuş olan tanımlar bu alana tıklanarak listelenir. Faaliyet seçildikten sonra kullanılmak istenen onay tanımı seçilir ve onay tanımı kullanımı oluşturma işlemine devam edilir. Seviyeler alanında onay tanımına ait seviyeler ağaç yapısı şeklinde gösterilir.

Seçilen onay tanımı isteğe göre diyagram yada liste görünümünde izlenebilir.

 

Diyagram Görünümü butonuna tıklandığında seçilen onay tanımı diyagram şeklinde görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Ekranda diyagram görünümü mevcut iken aktif olan buton liste görünümüdür. Liste Görünümü butonuna tıklandığında seçili onayın seviyeleri ağaç yapısı şeklinde gösterilir.

Onay süreci adı, faaliyet türü ve kullanılacak onay tanımı seçildikten sonra seviyeler için tanımlar yapılmadan önce Tamam'a tıklayıp onay tanımı kullanımının kaydedilmesi gerekir. Daha sonra listeden kaydedilmiş onaya girilerek seviyeler için gerekli tanımlar yapılabilir.

 

OnayAtamaEkrani

 

Rol: Seçilen onay tanımında bulunan seviyelere ait isimler bu alanda gösterilir.

Koşul: Faaliyete atanan onay seviyesinin çalıştırılması için C# yazılım kodu ya da SQL sorgusu yardımı ile koşul tanımlanabilir. Artıya tıklayarak yeni koşul girilir ya da üç noktaya tıklayarak tanımlanmış koşullar arasından seçim yapılabilir.

Kullanıcı Grubu: Her seviye için ayrı bir kullanıcı grubu belirlenebilir. O seviyede onayın gerçekleşebilmesi için seçilen gruptaki tüm kullanıcıların onayı gerekmektedir.

Dinamik Kullanıcı Grupları: SQL ya da C# kullanılarak onay kullanıcıları tanımlanır. Dinamik Kullanıcı Tanımı ekranından Görev Atama Seçeneği kullanılarak Kullanıcı ya da Kullanıcı Grubu seçimi yapılabilir. Görev Atama Seçeneği seçiminin aşağıdaki kritere göre yapılması gerekmektedir.

o

Yazılan sorgu sonucu EPMKullanici_rowid/PKULLANICI değerini dönüyor ise “Kullanıcı” seçeneği seçilmelidir.

o

Yazılan sorgu sonucu EPMYetkiGrubu_rowid/PYETKIGRUBU değerini dönüyor ise “Kullanıcı Grubu” seçeneği seçilmelidir.

OnayDinamikKullanıcıTanımı

 

Bunun dışında, oluşturulan ‘Deneme’ isimli kullanıcı grubundaki kullanıcıların yanısıra yeni kullanıcılar eklenmek istendiğinde mevcut dinamik kullanıcı tanımına bu kullanıcılar eklenerek işlem yapılabilir. Fakat aynı tanımdan belirli bir kullanıcının çıkartılıp farklı kullanıcılar eklenmek istendiğinde bu yeni kullanıcılar için farklı bir isimle yeni bir dinamik kullanıcı tanımı yapılmalıdır.

Form Kontrolleri: Onay hangi faaliyete atanacak ise ekranda gösterilmek istenen kontroller seçilir. Bu kontrollerin isimlerinde değişiklik yapılamaz.

Salt Okunur Kontroller: Faaliyet ekranında pasif olup sadece gösterilmek istenen kontrolleri seçmeye izin verir.

Formu Göster: Bu seçenek ile onay formu önizlenebilir.

OnayFormOnizleme

Standart Durumları Gösterme: Kullanıcı tarafından tanımlanmış olan durumlara ek olarak Kabul Edildi, Reddedildi ve Onay Bekliyor standart durumlarının gösterilmemesi sağlanabilir.

Varsayılan Durum: Faaliyet açıldığında varsayılan olarak gelmesi istenen durumu üç noktaya tıklayarak seçmek için kullanılır, varsayılan herhangi bir durumun gelmesi istenmiyorsa Yok olarak bırakılmalıdır.

 

Onay Durumu Değişikliğinde Çalışacak Eylemler kısmından ise her seviye için Onay Durumu değiştiğinde gerekli eylemler tanımlanabilir.

 

Onay tanımı kullanılan bir faaliyet/kart formu kaydedildiğinde otomatik olarak  gerekli onay formları yaratılmaktadır. Faaliyet onay listesine Likom Gusto BPM altındaki Onaylar ikonundan ulaşılabilir.