Onay Tanımları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı > Tanımlar > Onay Tanımları >

Onay Tanımları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Onay Tanımları ekranına ulaşmak için Likom Gusto BPM'in Tanımlar menüsünde bulunan Onay Tanımları ikonuna ulaşılır.exp_collapse

Onay Tanımları ikonuna tıklandığında Onay Tanımları ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Onaylar ve Onay Detayı alanları yardımıyla istenilen özelliklerde Onay Tanımı oluşturulabilir. Onaylar alanın altında bulunan Ekle düğmesine tıklandığında Onaylar alanına Yeni Onay Tanımı adında satır eklenir. Satır üzerine tıklanır ve Onay Adı alanından istenilen isim verilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Onay Tanımı'nın ismi belirlendikten sonra Kaydet düğmesine tıklanır.

Onay tanımları seviyelerden oluşacak şekilde tasarlanmıştır. Seviyeler, Onay Detayı alanından Ana Seviye Ekle ve Seviye Ekle düğmeleri ile belirlenir.  Her bir seviyede Kullanıcı Onay Durumları tanımlanır.

Onay durum Tanımları: Onay durum tanımlarına seviyeler eklendikten sonra Tanımları Aç butonundan ulaşılabilir. Ekle düğmesine tıklandığında Yeni Durum adında bir satır eklenir. Kullanıcı tanımlı durumların bileşenleri şu şekildedir:

o

Gösterim Adı:  Durumun gösteriminde kullanılacak isim seçilir.

o

Renk: Durumu belirten renk seçilir.

o

Durumu : Onaylandı”,”Reddedildi” ve “Onay Bekliyor”  olmak üzere üç adet onay durumu bilgisi bulunmaktadır. Tanımlanan durumun üç onay durumundan hangisine karşılık geldiği belirlenir.

bpmonay4

 

Sil düğmesine tıklandığında üzerinde bulunan satırdan durum tanımı silinir. Tamam düğmesine tıklanarak yapılanlar kayıt edilir ve ekran kapatılır. Vazgeç düğmesine tıklandığında hiç bir işlem yapılmadan ekrandan çıkılır.

Onay Tanım Ekranı  aşağıdaki gibi tasarlanmıştır.

OnayTanimEkrani

Onay tanımının seviyeleri ağaç yapısındadır. Her düğümün alt düğümü önceki düğümün onayından sonra onaylanmalıdır.  Kardeş düğümler ise alternatiflerdir. Başka bir deyişle alt düğümler VE  , kardeş düğümler ise VEYA  ile mantıksal olarak bağlanmaktadır.

 

Ağaç üzerinden anlaşılması güç olabileceğinden onay tanımı Diyagram Görünümü butonundan diyagram olarak da görüntülenebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Diyagramdaki Onaylandı düğümüne giden her yol onay için alternatiftir. Örneğin yukarıdaki ekranda onayın gerçekleşebilmesi için

A seviyesi veya B seviyesi onaylanmalıdır.

Eğer B onaylandı ise

o

BA veya BB onaylanmalıdır. Bu durumda, eğer BB onaylandı ise form onaylanmış,  BA onaylandı ise ayrıca BAA 'nın da onaylanması gerekmektedir.

Aşağıdaki örnekteki gibi bazı onay tanımlarında onay için A ve B kullanıcı gruplarının her ikisinin de onaylaması gerekmekte ya da Yetkili kullanıcısının tek başına onaylaması yeterli olmaktadır.

 

OnayTanimAgacYapisi

 

Onaylar alanının altında bulunan Sil butonuna tıklandığında seçili Onay Tanımı silinir. Eğer tanımın kullanıldığı bir faaliyet ya da kart var ise sistem uyarı verir.

bpmonay6

 

Yapılan işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet düğmesine tıklanır. Tanımlanan Onaylar, Faaliyetlere yada Kartlara atanarak kullanılabilir.