Pivot Listeler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı >

Pivot Listeler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom Gusto BPM'de Pivot Listeler, faaliyetleri özet olarak görmemizi sağlayan listelerdir. Pivot listeler ile satırlar sütün olarak taşınır, liste istenen kritere göre sıralanır. Pivot listeler ile gruplama yapılır, veriler daha düzenli ve anlaşılır hale gelir.