Seçenekler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı >

Seçenekler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

SEÇENEKLER

BPM-İş Yönetim Süreçleri programında çalışma temasını değiştirilebilirsiniz. Değişiklik için aşağıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü gibi tema butonundan seçme işlemi yapılır.