Sistem Tanımları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı > Tanımlar >

Sistem Tanımları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sistem Tanımları

 

Sistem Tanımları,Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi'nde sistemde tanımlaması yapılacak olan işlemlerin,grupsal bazda görüntülendiği ekrandır.

 

-Sistem Tanımları

-Kart Tanımları

-Faaliyet Tanımları

 

olarak gruplanmıştır.

 

Sistem Tanımlarına;Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi->Tanımlar ikonundan ulaşılır.

 

exp_collapse