Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

BPM(Business Process Management), tüm iş süreçlerinin standartlaştırılması ve otomasyonunun sağlanmasını ve değişen iş koşullarına göre en kısa zamanda ve en az maliyet ile etkin bir şekilde geliştirilmesi yeteneğinin işletmelere kazandırılmasını sağlamaktadır.

 

İş Süreçleri Yönetimi’ni (BPM) uygulayan işletmeler;

İş Süreçlerini daha hızlı, güvenilir ve etkin bir şekilde gerçekleştirme yeteneğini kazanırlar.

Gereksiz faaliyet tekrarlarını önleyerek maliyetleri düşürür, dolayısı ile daha esnek ve çevik hareket etme olanağını sağlarlar.

Faaliyetlerini gerçekleştirirken kazanılan zaman ve kaynakları yeni ürün ve hizmet geliştirmek için ayırırlar.

Müşteri İlişkileri Yönetiminde sağlanan etkinlikle Müşteri Memnuniyetini en üst düzeye çıkarırlar.

İş Süreçlerinin denetimi ve ölçülmesi sonucu doğru kararları zamanında alırlar.

 

Likom Gusto BPM;

Her ölçekte işletmenin günlük alışılagelen faaliyetlerinden yaşamsal öneme sahip kritik görevlerine kadar tüm iş süreçlerinin standartlaştırılmasını ve otomasyonunu, değişen iş koşullarına göre iş süreçlerinin en kısa zamanda ve en az maliyet ile  etkin bir şekilde geliştirilmesini sağlayan, denenmiş, geniş kapsamlı İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı’dır.

En başından en sonuna kadar basit bir bölüme ait iş sürecinden, yüzlerce dağıtık yapıdaki karmaşık kurumsal iş süreçlerinin modellenmesi, hızla uyarlanması, yürütülmesi ve en etkin şekilde değişen iş koşularına göre geliştirilmesini sağlayan tümleşik Yazılım Geliştirme Platformu’dur.

clip1189

 

tog_minusBPM-İş Süreçleri Yönetimi Genel

BPM-İş Yönetim Süreçleri programı kullanıcıların haftalık, aylık, günlük bazda yapmış olduğu faaliyetlerin bulunduğu, faaliyete ait anımsatıcıların yer aldığı, bu faaliyetlerin tüm faaliyet bazında, kart bazında sıralandığı, şifre değiştirme ve bağlantı bilgilerin yer aldığı  v.b. gibi işlemlerin yapıldığı çok hedefli bir programdır.

Gusto'nun standart menülerinden olan BPM-İş Süreçleri Yönetimi alanına geçildiğinde aşağıda ki ekran görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

BPM ekranında Likom Gusto BPM, Kayıt İzleme, Tanımlar ve Aktarımlar olmak üzere 4 sekme yer almaktadır.

clip1191

 

BPM genel ekranında Menü Gezgini, Son Belgeler(Faaliyetler-Kartlar), Onaylar gibi alanlar kullanım kolaylığı getirir.

 

Son Belgeler Alanı: Bu alanda yapılmış olan son hareketler kartlar ve faaliyetler olarak iki aşamada takip edilebilir. Son hareket numarasına göre belirlediğiniz alanı tıkladığınızda seçmiş olduğunuz hareket gelir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Menü Gezgini Alanı: Bu alanda Gusto da bulunan menüler yer almaktadır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.