Ekran Yetkileri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı > Tanımlar > Sistem Tanımları >

Ekran Yetkileri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ekran Yetkileri

 

Ekran Yetkileri, Likom Gusto BPM' de, kullanıcı gruplarının kullanmış oldukları Likom Gusto BPM ekranı içerisinde görüntüleme ve işlem yapma yetkilerinin düzenlendiği ekrandır.

 

Ekran Yetkileri'ne Likom Gusto BPM - Tanımlar >Sistem Tanımları >Ekran Yetkileri ikonundan ulaşılır.

 

exp_collapse

 

 

Likom Gusto BPM ekranını görüntüleme ve işlem yapma yetkisinin değiştirilebildiği ekrandır;

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Ekran Yetki Biçimleri,

 

Ajandalar; Kişisel ajanda ekranı üzerinde, işlem yapma ve görüntüleme yetkisinin düzenlendiği ekrandır.

Faaliyet Listeleri; Tanımı yapılmış olan faaliyetler ekranı üzerinde, görüntüleme ve işlem yapabilme  yetkisinin düzenlendiği ekrandır.

Kart Listeleri; Tanımı yapılmış olan kartlar ekranı üzerinde,görüntüleme ve işlem yapabilme yetkisinin düzenlendiği ekrandır.

Pivot Listeleri; Tanımı yapılan bir faaliyet ekranı üzerinde, işlem yapılmış ise pivot liste formatında görüntülenebilir.Bu yetkinin düzenlendiği ekrandır.

Kayıt İzleme; Loglar, Faaliyet ve Kart logları ekranı üzerinde, işlem yapma ve görüntüleme yetkisinin düzenlendiği ekrandır.

Tanımlar; Faaliyet ve Kart tanımlarının yapılabildiği ekran üzerinde , işlem yapma ve görüntüleme yetkisinin düzenlendiği ekrandır.