Export Yetkileri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı > Tanımlar > Sistem Tanımları >

Export Yetkileri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ekran Export Yetkileri

 

Likom Gusto BPM 'de, kullanıcı gruplarının Likom Gusto BPM içerisinde görüntüleme ve işlem yapma yetkilerinin olduğu ekranlarda, tanımlanan kart ya da faaliyet türünü Export etme yetkisinin düzenlendiği ekranlardır.

 

Export Yetkileri'ne Likom Gusto BPM - Tanımlar >Sistem Tanımları >Export Yetkileri ikonundan ulaşılır.

 

exp_collapse

 

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Export Yetkileri'nin düzenlemesinin yapılabileceği alanlar,

 

Ajandalar; Kişisel ajanda ekranı üzerinde export etme yetkisinin düzenlendiği ekrandır.

Faaliyet Listeleri; Tanımı yapılmış olan faaliyetler ekranı üzerinde, export etme yetkisinin düzenlendiği ekrandır..

Kart Listeleri; anımı yapılmış olan kartlar ekranı üzerinde, export etme yetkisinin düzenlendiği ekrandır.

Pivot Listeleri; Tanımı yapılan bir faaliyet ekranı üzerinde, işlem yapılmış ise pivot liste formatında görüntülenebilir.Bu ekranın export etme yetkisinin düzenlendiği ekrandır.

Kayıt İzleme; Loglar,Faaliyet ve Kart logları ekranı üzerinde, export etme yetkisinin düzenlendiği ekrandır..

Tanımlar; Faaliyet ve Kart tanımlarının yapılabildiği ekran üzerinde , export etme yetkisinin düzenlendiği ekrandır.