Genel Tanımlar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı > Tanımlar > Sistem Tanımları >

Genel Tanımlar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Genel Tanımlar

 

Genel Tanımlar,Likom Gusto BPM'de tasarlanmış faaliyet ya da kartlara, bağlanabilecek olan Belge Ekleri, Kimlik Paylaşım Sistemi ile ilgili temel işlemlerin ve tanımlamaların yapıldığı ekrandır.

 

Likom Gusto BPM - Tanımlar >Sistem Tanımları >Genel Tanımlar ikonundan ulaşılır.

 

exp_collapse

 

tog_minusGenel Tanımlar

Likom Gusto BPM'de tanımlanmış olan faaliyet ya da kartlara bağlanan belge eklerinin yönetildiği ve erişim bilgilerinin tanımlandığı menüdür.

tog_minus_sev2Belge Ekleri

Belge Ekleri,Likom Gusto BPM de tanımlanan faaliyet ya da kartlara bağlanan belgelerin,bağlantı yerlerinin seçimi ve bu bağlantı ile ilgili özellikleri tanımlayabildiğimiz ekrandır.

 

Bpm_genel_tanımlar_belgeekleri

 

 

genel özellikler ekli belgeler dosya yer seçimi

 

Görselde;

Likom Gusto BPM Faaliyet ya da Kart'a bağlanan belge eklerinin kayıt yerinin seçimi yapılır.

hmtoggle_arrow1Dosya Erişim

Tanımlanan faaliyet ve kartlara bağlanan belge ekleri, seçilen bir dizinde saklanabilir.Seçilen dizine erişim yetkisini belirli bir kullanıcıya verebiliriz ve Likom Gusto BPM belge eklerini kaydederken ya da okurken belirtilen kullanıcı bilgileri kullanılır.

bpm_geneltanımlar.dosya erişim

 

Yetkili Windows Kullanıcı Adı: Erişim yetkisi verilen kullanıcının,kullanıcı adının tanımlandığı alandır.

Yetkili Kullanıcı Etki Alanı: Erişim yetkisi verilen kullanıcının,yetkilerini kullanabileceği etki alanıdır.

Yetkili Windows Kullanıcı Testi: Erişim yetkisi verilen kullanıcının,erişimde kullanacağı şifrenin belirlendiği alandır.

 

A_caution_128

Birden çok kullanıcının bulunduğu durumlar da,tüm kullanıcıların belirtilen dizine erişebilmesi için ekli belge kayıt dizini yapısının , ağ dizini olması gerekir.

 


 

tog_minus_sev2Şifre Sorma Zamanı Belirleme

İşlem yapılmadığında kullanıcıya sorulan şifrenin zamanının ayarlanabilmesini sağlar.Genel Tanımlar ekranında sorulacak şifrenin zamanı dakika cinsinden belirtilebilir. 

Resmi büyütmek için tıklayınız
Resmi büyütmek için tıklayınız

Kimlik Paylaşım Sistemi,Likom Gusto BPM'e exe. dosya formatında erişildiği zaman,Likom Gusto ERP içerisine eklenmiş Likom Gusto BPM'de Web Servis Tanımları'nın işlevini görmesi için tasarlanan ekrandır.