Gruplara Verilen Yetkiler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı > Tanımlar > Sistem Tanımları >

Gruplara Verilen Yetkiler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Gruplara Verilen Yetkiler

 

Gruplara verilen yetkiler, Likom Gusto BPM'de varolan Likom Gusto BPM gruplarının tanımlanmış BPM Kart ya da BPM Faaliyetleri üzerinde işlem yapılabilmesi için verilen yetkilerin düzenlendiği ekrandır.

 

Gruplara Verilen Yetkiler'e Likom Gusto BPM - Tanımlar >Sistem Tanımları >Gruplara Verilen Yetkiler ikonundan erişilir.

 

 

exp_collapse

 

tog_minusKart Yetkileri

Likom Gusto BPM' de tanımlanan kartlarda grup yetkilendirilmesi yapılır..Grupların  yapabileceği işlemler, Kart Yetkileri ekranında seçilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Görselde,

Danışmanlık Kartı'nda,tanımlı olan grupların yetkileri ve yetki seçimi görüntülenir.

 

Yetkiler  içerisinde işaretli olan grup için; tanımlanan Likom Gusto BPM  Kartları üzerinde;

-Okuma Yetkisi; Likom Gusto BPM Kartını görüntüleyebilme yetkisidir.

-SilmeYetkisi; Likom Gusto  BPM Kartını silme yetkisidir.

-Belge Silme Yetkisi;  Likom Gusto BPM kartına bağlanmış olan ekli belge olarak nitelediğimiz belgeleri silme yetkisidir.

-Ekleme Yetkisi; Likom Gusto BPM Kartı üzerinde ekleme yapabilme yetkisidir.

-Değiştirme Yetkisi; Likom Gusto BPM Kartı üzerinde tanımlanmış olan alanları değiştirebilme yetkisidir.

 

 

tog_minusFaaliyet Yetkileri

Likom Gusto BPM de tanımlanan faaliyetlerde grup yetkilendirilmesi yapılabilir.Hangi grubun hangi işlemleri yapabileceği Faaliyet Yetkileri ekranında seçilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Görselde,

Kur farkı değerleme faaliyeti'nde, tanımlı olan grupların yetkileri ve yetki seçimi görüntülenir.

Faaliyet Bağlama; Tanımlı olan Likom Gusto BPM Faaliyeti içerisine başka bir Likom Gusto BPM Faaliyeti bağlama yetkisidir.

Bağlama Faalliyeti Sil; Tanımlı olan bir Likom Gusto BPM Faaliyeti içerisine bağlanmış olan başka bir Likom Gusto BPM Faaliyetini silme yetkisidir.

OLE Ekleme; Tanımlı olan bir Likom Gusto BPM Faaliyeti içerisine Likom Gusto ERP ya da Likom Gusto BPM dışında yer alan format türü farklı  klasör yada belge ekleme yetkisidir.

OLE Silme; Likom Gusto BPM Faaliyeti içerisine bağlanmış olan OLE nesnesini silme yetkisidir.