Kullanıcılara Verilen Yetkiler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı > Tanımlar > Sistem Tanımları >

Kullanıcılara Verilen Yetkiler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Kullanıcılara Verilen Yetkiler

 

Kullanıcılara Verilen Yetkiler, Likom Gusto BPM'de tanımlanmış olan kullanıcıların, Likom Gusto BPM Kart ya da Likom Gusto BPM Faaliyeti üzerinde  sahip oldukları yetkilerin görüntülendiği ekrandır.

 

Kullanıcılara Verilen Yetkiler'e Likom Gusto BPM - Tanımlar >Sistem Tanımları >Kullanıcılara Verilen Yetkiler ikonundan erişilir.

 

exp_collapse

 

A_caution_128

Kullanıcılara Verilen Yetkiler ekranında,kullanıcılara verilen yetkiler üzerinde işlem yapılamaz,seçilen kullanıcın sahip olduğu yetkiler görüntülenir.

Kullanıcılara tanımlanmış olan yetkiler,grupsal bazda yapılmış olan yetkilendirme ile aktarılan yetkilerdir.

 

 

 

tog_minusKart Yetkileri

Likom Gusto BPM'de tanımlanan kartlarda ,kullanıcı bazlı yetkilendirme görüntülenir.Kart üzerinde seçilen kullanıcının hangi yetkilere sahip olduğunun görüntülendiği ekrandır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Görselde;

Müşteri Kart'ında, tanımlı olan kullanıcıların yetkileri görüntülenir.

 

Yetki Grupları içerisinde işaretli olan kullanıcı için; tanımlanan Likom Gusto BPM  kartları üzerinde;

-Okuma Yetkisi; Likom Gusto BPM kartını görüntüleyebilme yetkisidir.

-SilmeYetkisi; Likom Gusto  BPM kartını silme yetkisidir.

-Belge Silme Yetkisi;  Likom Gusto BPM kartına bağlanmış olan ekli belge olarak nitelediğimiz belgeleri silme yetkisidir.

-Ekleme Yetkisi; Likom Gusto BPM kartı üzerinde ekleme yapabilme yetkisidir.

-Değiştirme Yetkisi; Likom Gusto BPM kartı üzerinde tanımlanmış olan alanları değiştirebilme yetkisidir.

 

 

tog_minusFaaliyet Yetkileri

Likom Gusto BPM'de tanımlanan faaliyetlerde ,kullanıcı bazlı yetkilendirme görüntülenir.Faaliyet üzerinde seçilen kullanıcının hangi yetkilere sahip olduğunun görüntülendiği ekrandır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Görselde;

Arıza Giriş Faaliyeti'nde ,tanımlı olan kullanıcıların yetkileri görüntülenir.

 

Yetki Grupları içerisinde işaretli olan kullanıcı için; tanımlanan Likom Gusto BPM  Faaliyetleri  üzerinde;

 

Faaliyet Bağlama; Tanımlı olan Likom Gusto BPM Faaliyeti içerisine başka bir Likom Gusto BPM Faaliyeti bağlama yetkisidir.

Bağlama Faalliyeti Sil; Tanımlı olan bir Likom Gusto BPM Faaliyeti içerisine bağlanmış olan başka bir Likom Gusto BPM Faaliyetini silme yetkisidir.

OLE Ekleme; Tanımlı olan bir Likom Gusto BPM Faaliyeti içerisine Likom Gusto ERP ya da Likom Gusto BPM dışında yer alan format türü farklı  klasör yada belge ekleme yetkisidir.

OLE Silme; Likom Gusto BPM Faaliyeti içerisine bağlanmış olan OLE nesnesini silme yetkisidir.