Kullanıcı ve Grupları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı > Tanımlar > Sistem Tanımları >

Kullanıcı ve Grupları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Kullanıcı ve Grupları

 

Likom Gusto BPM'e girme yetkisi bulunan kullanıcıların bilgileri, Likom Gusto ERP ve Likom Gusto BPM grup bilgileri ve içinde bulundukları grubun hangi yetkilere sahip olduğunu gösteren ekrandır.

 

Kullanıcı ve Grupları'na Likom Gusto BPM - Tanımlar >Sistem Tanımları >Kullanıcı ve Grupları ikonundan ulaşılır.

 

 

exp_collapse

 

tog_minusKullanıcı ve Grubu Genel Özellikleri

Kullanıcı ve Grupları 'nda yeni bir Likom Gusto BPM kullanıcısı ekleme kullanıcı grubunu seçme, varolan kullanıcı bilgilerinde güncelleme yapma, grup bilgilerinde ve yetkilerinde güncelleme yapma işlemleri yapılabilir.

 

tog_minus_sev2Kullanıcı Tanımı

Yeni bir  Likom Gusto BPM kullanıcısı eklemek için;

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

     

 

Kullanıcı ekle' ye tıklanıldığında açılan ekran ile; kullanıcı bilgileri oluşturulur.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

                                                                                                          bpm ve gustoyagiriş yetkisi

 

 

Kullanıcı tanımında,kullanıcının Aktif/Pasif durumu ayarlanır.

 

Yeni tanımlanan kullanıcıya, Likom Gusto ERP ve Likom Gusto BPM'e giriş yetkisi düzenlenir.

 

Yeni tanımlanan kullanıcının sisteme giriş yaparken kullanacağı şifrenin özellikleri,  "Şifre politikası" butonuna tıklanıldığında belirlenir.

 

 

                  şifre politikası                                                                                                                                                                          

 

-Şifre politikası ekranında,kullanıcı şifreleri ile ilgili özellikler bulunur.

-Şifrede yer alacak karakter sayısı,karakter özellikleri(alfanümerik karakter sayısı vb)

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Yeni eklenen kullanıcının atanacağı Likom Gusto BPM grubu seçilir.

 

tog_minus_sev2Grup Özellikleri

Kullanıcıların dahil olduğu gruplar ile ilgili bilgilerin yer aldığı ekrandır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Gruplara verilen yetkilerin görüntüleneceği ekrandır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

A_info_128

Tanımlanmış olan Likom Gusto BPM kullanıcılarının içinde bulundukları grubun yetkilendirmeleri; Likom Gusto BPM grubu İşaretsiz grup tanımı için geçerlidir.

Likom Gusto BPM İşaretli gruplarının yetkileri; Gruplara Verilen Yetkiler ekranından düzenlenebilir.

 

Tanımlı olan kullanıcıların Likom Gusto BPM Kart ya da  Likom Gusto BPM Faaliyeti üzerinde;

-Okuma

-Ekleme

-Silme

-Değiştirme

 

İşlemleri  'Gruplara verilen yetkiler' ekranından düzenlenebilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Likom Gusto BPM grupları için de yeni tanımlanan kullanıcının grup ataması yapılabilir.