Nesne Kilitleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı > Tanımlar > Sistem Tanımları >

Nesne Kilitleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Nesne Kilitler

 

Nesne kilitleri, Likom Gusto BPM de tanımlanmış olan herhangi bir faaliyet ya da kart üzerinde işlem yapılırken, faaliyet ya da kartın diğer kullanıcılara kilitli olarak gözükmesini, yani işlem yapmaya elverişli olmadığını gösteren kilit ekranıdır.

 

Nesne kilitleri'ne Likom Gusto BPM - Tanımlar > Sistem Tanımları > Nesne Kilitleri ikonundan ulaşılır.

 

exp_collapse

 

tog_minusFaaliyet Kilitleri

BPM de tanımlanmış olan Faaliyetlerden herhangi biri üzerinde işlem yapılıyor ise faaliyet üzerinde kilit oluşur.İşlemi yapan kullanıcı dışında diğer kullanıcılar bu faaliyet üzerinde işlem yapamaz. Faaliyet üzerinde kilit var ise Faaliyet kilitleri ekranında görüntülenir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusKart Kilitleri

BPM de tanımlanmış olan Kartlardan herhangi biri üzerinde işlem yapılıyor ise kart üzerinde kilit oluşur.İşlemi yapan kullanıcı dışında diğer kullanıcılar bu kart  üzerinde işlem yapamaz.Kart üzerinde kilit var ise Kart kilitleri ekranında görüntülenir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

A_caution_128

 

Üzerinde işlem yapılan BPM Faaliyet'lerini yada BPM Kart'larını kapattıktan sonra ,nesne kilidinin aktif olduğunu görebilmek için

 

Nesne Kilitleri ekranında YENİLE butonuna basılmalıdır.!