Veritabanı Güncelleme

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı > Tanımlar > Sistem Tanımları >

Veritabanı Güncelleme

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Veritabanı Güncelleme

 

Likom Gusto ‘nun versiyon güncellemesi yapıldığı zaman, Likom Gusto BPM içerisinde yer alan standart tablolar üzerinde meydana gelen değişimlerin incelenebildiği ekrandır.

Veritabanı Güncelleme'sine Likom Gusto BPM - Tanımlar >Sistem Tanımları >Veritabanı Güncelleme ikonundan ulaşılır.

exp_collapse

Likom Gusto BPM Veritabanı güncellemesi ikonuna tıklanıldığı zaman açılan ekran görüntüsünde;

Likom Gusto BPM standart tabloları ve SQL tablo oluşturma komutları görülmektedir.Likom Gusto BPM güncelleştirmesi gerçekleştiğinde güncel tablolarda ve sorgularında meydana gelen değişimler bu ekrandan izlenebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Veritabanı güncellemesi ekranında,Likom Gusto BPM'de mevcut olan standart tablolar görüntülenir.Görüntülenen tablolar içerisinden seçim yapıldığı takdirde,seçilen tablonun SQL oluşturma ekranı görüntülenir.

bpm_veritabanı güncellemesi tablo seçim

Likom Gusto BPM'de standart olarak oluşturulan EPMCariBilgi tablosunun oluşturulması için gereken SQL sorgusu görüntülenmektedir.