Web Servis Tanımları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı > Tanımlar > Sistem Tanımları >

Web Servis Tanımları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Web Servis Tanımları

 

Web Servis Tanımları'na Likom Gusto BPM - Sistem Tanımları >Web Servis Tanımları ikonundan ulaşılır.

 

 

exp_collapse

 

 

tog_minusWeb Servis Tanımları

Web Servis Tanım Ekranı

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

 

Web Servis Tanım Ekranı Açıklamaları

 

1. Sistemde kayıtlı web servislerin listesidir.

2. Listeden seçilen web servisin linkini belirtir.

3. Servis linkinde belirtilen WSDL bilgisini yükleme düğmesidir.

4. Servisin tanım dosyası varsa direkt yükleme için kullanılabilecek düğme

5. Yüklenmiş web servisin kullanılabilecek method ve class’larının treelistte görünümüdür.

6. Web servisi linkine bağlanırken gerekli ise kullanıcı adı şifresi bilgileri.

7. Yüklenmiş web servisin kullanılabilecek method ve class’larının diyagram olarak görünümüdür. Diyagramda classların miras ilişkileri de gösterilmektedir.

8. Diyagramın önizlemesidir. Hızlı gezinme için kullanılabilir.

9. Yeni Web servis tanımı ekleme, mevcut olanı silme, ve tanımları kaydetme düğmeleri.

 

 

WSDL Nedir?

 

Web Service Defination Language(WSDL), Web servisin metotları ve adreslerinin belirtildiği xml tanbanlı bir dosyadır. Bu sayede web servisler için platformdan ve programlama dilinden bağımsız olarak çalışırlar.Platformdan bağımsız metin formatındaki bu dosyada:

 

- Web Servisin adı

- Parametre türleri

- Web servis çağrılarının yapılacağı adres

-Hata olduğunda döndürülecek mesaj

-Yordam çağrıları

- Döndürülecek cevap

 

Bilgileri bulunmaktadır.

 

Types: mesajlarda kullanılacak veri tiplerini belirtir.

Message: İletişimde kullanılacak mesajları tanımlar.

PortType : Web servisinin içerdiği işlemleri (methods) ve ilgili mesajları tanımlar.

Binding : İşlem ve mesajlarda kullanılacak veri formatlarını tanımlar.

Port: Binding ve web adresinden oluşan servis noktasını tanımlar. Web adresi servisin çalıştırılacağı URL’dir.

Service: Kullanılan port’lar kümesidir.

 

.Web servis temel platform elementleri aşağıdaki gibidir.

 

- SOAP (Simple Object Access Protocol)

- SOAP, XML tabanlı uygulamalarda HTTP üzerinden bilgi değişimine izin veren protokoldür.

 

SOAP,  mesaj göndermek için bir formattır.

SOAP, Internet üzerinden iletişim kurmak amacıyla tasarlanmıştır.

SOAP, platformdan ve programlama dilinden bağımsızdır.

 

 

-- UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)

- UDDI şirketlerin web servisler için kayıt edebildiği ve arayabildiği dizin servisidir. UDDI Kurum Kayıt Servisi (UDDI Business Registry) kurum ve web servisleri bilgilerini saklayan sunuculardır. Bu sunucular servis sağlayıcılarından gelen bilgilerini kendi veritabanlarına kayıt ederek diğer kurumların erişimine açar.

 

UDDI, web servisler hakkında bilgi depolandığı dizinlerdir.

UDDI, WSDL tarafından tanımlanmış web servis arayüz(interface) dizinidir.

UDDI, SOAP üzerinden iletişim kurar.

 

 

tog_minus_sev2Yeni Web Servis Yükleme

Tanım ekranında Yeni düğmesine tıklanır. Listede "Yeni_Servis" adında bir kayıt oluşur .Servis linki girilerek "YÜKLE"butonuna basılarak

WSDL uzantısına sahip Web Service Defination Language ya da C# kaynak kodu yazılmış eylem yüklenir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.