Tek Faaliyet Türü

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı > Faaliyet Listeleri >

Tek Faaliyet Türü

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bu alanda BPM-İş Yönetim Süreçlerinde yapılmış olunan tüm faaliyetler yer almaktadır. Bu faaliyetler üzerinde(yetki varsa eğer), faaliyetlere bakabilir, faaliyet üzerinde değişiklik yapabilir, faaliyet bir başka kullanıcıya atanabilir. Tek Faaliyet Türü seçiminin Tüm Faaliyetler seçiminden farkı, sistemde tanımlanmış tüm faaliyetlerin, faaliyet türlerine göre gruplanarak listelenmesi ve listeden belirli bir faaliyetin açılmasının sağlanmasıdır.

Tek Faaliyet Türü ekranına, BPM Standart menüsü altında bulunan Likom Gusto BPM sekmesine tıklanıldığında gelen Faaliyetler Listeleri menü alanından ulaşılır.exp_collapse

Tek Faaliyet Türü ikonuna tıklanıldığında gelen gruplardan faaliyet seçimi yapıldığında aşağıda ki ekran görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Tek Faaliyet Türü Ekran Özellikleri

Kriterler Alanı: Bu alanda tarih aralığı belirleme, Kullanıcılar, Faaliyet Bağla, Kart Görünümü, Yeni Faaliyet, Yenile, Yazdır düğmeleri bulunmaktadır.

kriterlerAlanıBPM

 

Tarih Alanı: Seçilen faaliyet ile gerçekleştirilmiş işlemlerin listelendiği ekranda, zaman aralığını değiştirerek, belirli biz zaman diliminde gerçekleştirilmiş faaliyetlerin listelenmesi sağlanabilir.

tarihayarlabpm

 

Kullanıcılar: Kullanıcılar düğmesine tıklanıldığında Kullanıcı Seçimi ekranı görüntülenir. Bu ekrandan kullanıcılar veya gruplar belirlenerel onlara ait faaliyetlerin listelenmesi sağlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Faaliyete Bağla: Faaliyete Bağla düğmesine tıklanıldığında Faaliyet Bağlama ekranı görüntülenir. Faaliyet Bağlama ekranında zaman aralığı belirlenerek ve türler seçilerek listeleme yapılabilir. Listelemesi yapılan faaliyetlerden istenilen seçilerek Seçilenleri Bağla düğmesine tıklanır ve faaliyetler bağlanır.

bpmfaaliyetbaglama

 

 

Kart Görünümü-Grid Görünümü: Kart Görünümünde iken Grid Görünümü düğmesi aktif olur, Grid Görünümünde iken Kart Görünümü düğmesi aktif olur. Yapılan seçime göre faaliyet ekranda görüntülenir.

Kart Görünümü düğmesine tıklanıldığında;

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Grid Görünümü düğmesine tıklanıldığında;

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Yeni Faaliye Düğmesi: Tek Faaliyet Türü ikonuna tıklayarak belirlenen faaliyete ait yeni bir işlem yapılacaksa bu düğme kullanılır. Örneğin Malzebe Talebi ekranında bu düğme Yeni Malzeme Talebi adını alır. Tıklanıldığında ise faaliyet ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Yazdır:Listelemesi yapılmış faaliyetlerden istenileni seçilip Yazdır düğmesine tıklanarak çıktısı alınabilir.

Yenile: Yapılan değişikliklerin listeleme alanına yansıması için Yenile düğmesine tıklanılır.

 

Gruplama: Tek Faaliyet Türü ekranında yapılan listelemelerin belirli özelliklerde gruplanması sağlanabilir.“Gruplamak İstediğiniz Kolonu Buraya Taşıyınız”alanına, faaliyet ekranında yer alan No, Kullanıcı, Bitiş,Başlangıç... v.b. kolonlar arasında gruplama işlemini yapılmasını sağlar. Örneğin ilk alanda yer alan Konu kolonunu  yazının olduğu yere taşınırsa listeleme Konu'ya göre gruplanır.

gruplamaTekFaaliyetbpm

 

Sürükleme sonrası ekran aşağıda ki gibi görüntülenir.

gruplamasonrasTekFaaliyetTürü

 

Kolonlar Üzerinde İşlem Yapma

Tüm faaliyet ekranında yer alan kolonların üzerinde değişiklik, sıralama,v.b. işlemler yapmak için kolon adlarının geçtiği yerde( No, Kullanıcı, Başlangıç,Bitiş, v.b.) farenin sağ tuşuna tıklanılır ve gelen seçeneklerden Artan-Azalan sıralama, Bu Kolona Göre Gruplama gibi  işlemler yapılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.