Tüm Faaliyetler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı > Faaliyet Listeleri >

Tüm Faaliyetler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Bu alanda BPM-İş Yönetim Süreçlerinde yapılmış olunan tüm faaliyetler yer almaktadır. Bu faaliyetler üzerinde(yetki varsa eğer), faaliyetlere bakabilir, faaliyet üzerinde değişiklik yapabilir, faaliyet bir başka kullanıcıya atanabilir.

Tüm Faaliyetler ekranına, BPM Standart menüsü altında bulunan Likom Gusto BPM sekmesine tıklanıldığında gelen Faaliyetler Listeleri menü alanından ulaşılır.exp_collapse

Tüm Faaliyetler ikonuna tıklanıldığında aşağıda ki erkan görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusTüm Faaliyetler Listesi Ekran Özellikleri

Kriterler Alanı: Faaliyetlerin, belirli bir zamanda gerçekleşenlerinin, faaliyetin kullanıcılarının, yada faaliyetin türünün belirlenerek istenilen özelliklerde listelenmesi Kriterler alanından yapılır.

clip1237

 

Faaliyet Tarihi: Bu alanda faaliyet işlemlerine, kısıtlama zamanı ekleyerek belirli tarihlere, gun, hafta ve ay şeklinde bakabilir. Kaydırma çubuğu ile Başlangıç-Bitiş tarihi değiştirilebilir, yıl alanından gösterilmesi istenilen yıl sayısı girilebilir.

Kullanıcılar: Kullanıcılar düğmesine tıklanıldığında Kullanıcı Seçimi ekranı görüntülenir. Bu ekrandan kullanıcılar veya gruplar belirlenerel onlara ait faaliyetlerin listelenmesi sağlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Faaliyet Türleri:  Faaliyet Türleri düğmesine tıklanıldığında Faaliyet Türü Seçimi ekranı görüntülenir. Bu ekrandan listelenmesi istenilen Faaliyet Türleri seçilebilir yada Tümünü Seç düğmesine tıklanılarak tüm faaliyetlerin listelenmesi sağlanabilir.

BPMfaaliyetTürleri

Tarih alanını, kullanıcıları ve faaliyet türlerini seçtikten sonra Yenile düğmesine tıklanılarak yapılan değişikliklerin listeleme alanına yansıması sağlanır.

 

Faaliyete Bağla: Faaliyete Bağla düğmesine tıklanıldığında Faaliyet Bağlama ekranı görüntülenir.

bpmfaaliyetbaglama

Faaliyet Bağlama ekranında zaman aralığı belirlenerek ve türler seçilerek listeleme yapılabilir. Listelemesi yapılan faaliyetlerden istenilen seçilerek Seçilenleri Bağla düğmesine tıklanır ve faaliyetler bağlanır.

Listelemesi yapılmış faaliyetlerden istenileni seçilip Yazdır düğmesine tıklanarak çıktısı alınabilir.

 

Gruplama: Kart Tanımları ekranında yapılan listelemelerin belirli özelliklerde gruplanması sağlanabilir.“Gruplamak İstediğiniz Kolonu Buraya Taşıyınız” faaliyet ekranında yer alan No, Kullanıcı, Bitiş,Başlangıç... v.b. kolonlar arasında gruplama işlemini yapılmasını sağlar. Örneğin ilk alanda yer alan Faaliyet Türü kolonunu  yazının olduğu yere taşınırsa listeleme Faaliyet Türü'ne göre gruplanır.

bpmgruplamaa

Sürükleme sonrası ekran aşağıda ki gibi görüntülenir.

bpmgruplamaornek

 

Kolonlar Üzerinde İşlem Yapma

Tüm faaliyet ekranında yer alan kolonların üzerinde değişiklik, sıralama,v.b. işlemler yapmak için kolon adlarının geçtiği yerde( No, Kullanıcı, Başlangıç,Bitiş, v.b.) farenin sağ tuşuna tıklanılır ve gelen seçeneklerden Artan-Azalan sıralama, Bu Kolona Göre Gruplama gibi  işlemler yapılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.