Veri Tabanı İzleme

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı >

Veri Tabanı İzleme

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom Gusto BPM'de veri tabanı izleme modülü ile veri tabanında yapılan işlemler izlenir. Kart ve faaliyet tanımlarken oluşturulan alanların izlendiği kısım veri tabanı izleme kısmıdır. Bu sayede oluşturulan alanlarda yapılan değişikler ve yenilikler takip edilir.